Overzicht modules

De tabellen op deze pagina geven een overzicht van de kernmodules van de scan met de belangrijkste attributen.

Analyse

Module Modaliteit Schaal Niveau
Eigenschappen autonetwerk Auto wegvak

normaal/expert

Eigenschappen OV-netwerk[1] OV lijnen en haltes

expert

Eigenschappen fietsnetwerk[1] Fiets wegvak

normaal/expert

Aandeel korte ritten auto Auto wegvak

normaal/expert

Aantal korte ritten auto Auto wegvak

normaal/expert

Selected link Auto wegvak, scenario-zones

normaal/expert

Kruispuntvertraging[2] Auto kruispunt

normaal/expert

Uitwijkroutes Auto wegvak expert
Snelheid belast/onbelast autonetwerk Auto wegvak

normaal/expert

Isochroon op wegvakken Fiets wegvak

normaal/expert

Potentiële bereikbaarheid Auto, OV, fiets[1] bronzones normaal/expert
Reistijd van / naar een zone Auto, OV, fiets[1] bronzones normaal/expert
Reistijdverhouding OV/auto Auto, OV bronzones normaal/expert
Snelheid van / naar een zone Auto & OV bronzones normaal/expert
Verschil reistijd spits en freeflow Auto, OV bronzones normaal/expert
Bereikbaarheids-score Auto, OV bronzones normaal/expert
Bereikbaarheids-index Auto, OV bronzones normaal/expert
Aandeel sterk vertraagde ritten Auto,  OV bronzones normaal/expert
Netwerkanalyse  auto Auto expert
Socio-economische gegevens bronzones normaal/expert
Afstandsverdeling ritten Auto, OV, fiets scenario-zones normaal/expert
Aantal verplaatsingen (per zone) Auto, fiets scenario-zones normaal/expert
Aantal verplaatsingen (tussen zones) Auto, OV, fiets PC4, wijk, gemeente, bronzones, raster normaal/expert
Modal split Auto, OV, fiets bronzones normaal/expert
Selected zones (cordon) Auto scenario-zones normaal/expert
Emissie CO₂ Auto wijk, gemeente normaal/expert
Emissie PM₁₀ en NOₓ Auto wegvak normaal/expert
Effect verandering verkeer op emissies PM₁₀ en NOₓ Auto wegvak normaal/expert

Maatregelen

Module Modaliteit Schaal Niveau
Wijzig wegvaksnelheid/capaciteit auto Auto wegvak normaal/expert
Wegvak afsluiten Auto wegvak normaal/expert
Wijzig wegvaksnelheid fiets Fiets wegvak normaal/expert
Nieuwe autowegen toevoegen Auto wegvak normaal/expert
Nieuwe OV verbinding toevoegen OV haltes en lijnen normaal/expert
Nieuwe fietsverbinding Fiets wegvak normaal/expert
Woningen toevoegen Auto, fiets scenario-zones normaal/expert
Ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen Auto scenario-zones normaal/expert
Zone splitsen Auto scenario-zones normaal/expert
Object verschuiven

Auto

scenario-zones normaal/expert
Aanpassen HB-matrix via bestand Auto scenario-zones expert
Verander autogebruik van/naar zones Auto scenario-zones normaal/expert
Verander autogebruik door aanpassen OV Auto scenario-zones normaal/expert
P+R locatie toevoegen Auto scenario-zones normaal/expert
Verander autogebruik per afstandsklasse Auto scenario-zones normaal/expert
Verander autogebruik over specifiek wegvak Auto wegvak normaal/expert
Verander autogebruik op HB-relaties Auto scenario-zones normaal/expert
Verander verkeer gehele model Auto, OV, fiets scenario-zones normaal/expert
Aanpassen aandeel vrachtverkeer Auto wegvak normaal/expert

Effecten

Module Modaliteit Schaal Niveau

Eigenschappen autonetwerk

Auto wegvak normaal/expert
Eigenschappen OV-netwerk[1] OV lijnen en haltes expert
Eigenschappen fietsnetwerk[1] Fiets wegvak normaal/expert
Terugkoppeling overbelasting Auto wegvak normaal/expert
Uitwijkroutes Auto wegvak normaal/expert
Snelheid belast/onbelast autonetwerk Auto wegvak normaal/expert
Isochroon op wegvakken Auto, fiets wegvak normaal/expert
Potentiële bereikbaarheid Auto, OV, fiets bronzones [3] normaal/expert
Reistijd van / naar een zone Auto, OV, fiets bronzones [3] normaal/expert
Reistijdverhouding OV/auto Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Snelheid van / naar een zone Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Verschil reistijd spits en freeflow Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Bereikbaarheids-score Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Bereikbaarheids-index Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Aandeel sterk vertraagde ritten Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Socio-economische gegevens bronzones [3] normaal/expert
Afstandsverdeling ritten Auto, OV, fiets scenario-zones expert
Aantal verplaatsingen (tussen zones) Auto scenario-zones normaal/expert
Aantal verplaatsingen (per zone) Auto, fiets scenario-zones normaal/expert
Emissie CO₂ Auto wijk, gemeente normaal/expert
Emissie PM₁₀ en NOₓ Auto wegvak normaal/expert

[1] Voorwaarde: er is een fiets- of OV-netwerk gekozen bij  het aanmaken van het uitgangsscenario

[2] Voorwaarde: Kruispuntvertraging is ingelezen samen met brondata

[3] In dit geval zijn de berekeningen gedaan op basis van de scenario-zones, maar gevisualiseerd zijn de bronzones