Overzicht modules

De tabellen op deze pagina geven een overzicht van de kernmodules van de scan met de belangrijkste attributen.

Analyse

Module Modaliteit Schaal Niveau
Snelheid autonetwerk Auto wegvak

normaal/expert

Snelheid fietsnetwerk[1] Fiets wegvak

normaal/expert

Intensiteit auto Auto wegvak

normaal/expert

Capaciteit auto Auto wegvak

normaal/expert

Intensiteit / capaciteit auto

Auto wegvak

normaal/expert

Aandeel korte ritten auto Auto wegvak

normaal/expert

Selected link Auto wegvak, scenario-zones

normaal/expert

Kruispuntvertraging[2] Auto kruispunt

normaal/expert

Uitwijkroutes Auto wegvak expert
Snelheid auto spits / free flow Auto wegvak

normaal/expert

Ontplooiings- mogelijkheden Auto, OV, fiets[1] bronzones normaal/expert
Economische potenties Auto, OV, fiets[1] bronzones normaal/expert
Isochroon van / naar een zone Auto, OV, fiets[1] normaal/expert
Isochroon reistijdverhouding Auto & OV normaal/expert
Snelheid van / naar een zone Auto & OV bronzones [3] normaal/expert
Verschil spits/free flow Auto, OV normaal/expert
Bereikbaarheids-score Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Bereikbaarheids-index Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Aandeel sterk vertraagde ritten (locaties) Auto,  OV bronzones [3] normaal/expert
Netwerkanalyse (uitsluitend auto) Auto expert
Afstandsverdeling ritten auto Auto normaal/expert
Ritgeneratie n.v.t. scenario-zones normaal/expert
Analyseer HB-relaties Auto, OV PC4, wijk, gemeente, raster normaal/expert
Selected zones (cordon) Auto scenario-zones normaal/expert
CO₂-emissie Auto wijk, gemeente normaal/expert
PM₁₀ en NOₓ-emissie Auto wegvak normaal/expert
Effect verandering verkeer op emissies PM₁₀ en NOₓ Auto wegvak normaal/expert

Maatregelen

Module Modaliteit Schaal Niveau
Wegvaksnelheid/ capaciteit veranderen Auto wegvak normaal/expert
Wegvak afsluiten Auto wegvak normaal/expert
Veranderen van wegvaksnelheid fietsnetwerk Fiets wegvak normaal/expert
Nieuwe wegen toevoegen Auto wegvak normaal/expert
Nieuwe OV verbinding toevoegen OV haltes en lijnen normaal/expert
Nieuwe fietsverbinding Fiets wegvak normaal/expert
Ruimtelijke ontwikkelingen n.v.t. scenario-zones normaal/expert
Zone splitsen n.v.t. scenario-zones normaal/expert
Object verschuiven n.v.t. scenario-zones normaal/expert
Aanpassen HB-matrix via bestand Auto scenario-zones expert
Autogebruik aanpassen Auto scenario-zones normaal/expert
OV Verbeteren OV scenario-zones normaal/expert
P+R locatie toevoegen scenario-zones normaal/expert
Fietsprogramma uitvoeren scenario-zones normaal/expert
Spitsmijden wegvak Auto wegvak normaal/expert
Verander verkeer op HB-relaties Auto scenario-zones normaal/expert
Aandeel vrachtverkeer aanpassen Auto wegvak normaal/expert

Effecten

Module Modaliteit Detailniveau Gebruikersniveau
Intensiteit Auto Auto wegvak normaal/expert
Terugkoppeling overbelasting Auto wegvak normaal/expert
Snelheid Auto Auto wegvak normaal/expert
Intensiteit / capaciteit auto Auto wegvak normaal/expert
Intensiteit fiets Fiets wegvak normaal/expert
Uitwijkroutes Auto wegvak normaal/expert
Verhouding spits/free flow Auto wegvak normaal/expert
Ontplooiings-mogelijkheden Auto, OV, fiets [1] bronzones normaal/expert
Economische potenties Auto, OV, fiets [1] bronzones normaal/expert
Isochroon van / naar een zone Auto, OV, fiets [1] bronzones normaal/expert
Verschil spits / free flow Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Bereikbaarheids-score Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Bereikbaarheids-index Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Aandeel sterk vertraagde ritten (locaties) Auto, OV bronzones [3] normaal/expert
Verplaatsingen vanuit een gebied Auto scenario-zones expert
Aankomende / Vertrekkende autoritten Auto scenario-zones normaal/expert
CO₂-emissie Auto wijk, gemeente normaal/expert
PM₁₀ en NOₓ-emissie Auto wegvak normaal/expert

[1] Voorwaarde: fietsnetwerk is ingelezen samen met brondata

[2] Voorwaarde: Kruispuntvertraging is ingelezen samen met brondata

[3] In dit geval zijn de berekeningen gedaan op basis van de scenario-zones, maar gevisualiseerd zijn de bronzones