Aanpassen HB-matrix auto (via bestand)

Met deze module past u het aantal autoritten voor herkomst-bestemming relaties (HB-matrix) aan door een bestand te uploaden.

Toelichting

Deze module biedt de mogelijkheid om het aantal autoritten tussen zones aan te passen. De tool geeft u daarmee de mogelijkheid om elders buiten de Mobiliteitsscan berekende of waargenomen effecten van bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement of generieke vormen van mobiliteitsbeïnvloeding in te lezen en door te voeren. U kunt de betreffende veranderingen van verplaatsingen inlezen via deze tool. Let op dat uw aanpassingen dezelfde periode (bijvoorbeeld ochtendspitsuur) betreft als het uitgangsscenario.

In deze module gebruikt u daarvoor een Excel-tabel, waarin u voor voor elke herkomst-bestemming relatie van de  HB-matrix een delta-waarde specificeert. De delta-waarde geeft het absolute verschil van de autoritten weer. Een positief getal voor deze delta-waarde is een toename van autoritten en een negatief getal een afname.

Instellingen

U kunt de HB-relaties op drie verschillende niveaus aan passen :

  • Gemeentenummer (CBS)
  • Postcode 4
  • Latitude, longitude

Hiernaast vind u onder "Downloads" voorbeeldtabellen voor deze drie niveaus. Er worden Excel-werkmappen (*.xlsx) en Excel 97-2003-werkmappen (*.xls)  ondersteund.

Om de tabel te uploaden moet u eerst een bestand kiezen en dan de upload-button klikken. We adviseren  u om ook een duidelijke beschrijving van de maatregel via het tekstveld aan het logboek toe te voegen.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.


Niveau: expert

Zones: scenario-zones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.