Wegvak afsluiten

Met deze module kunt u wegvakken afsluiten voor autoverkeer.

Toelichting

Met deze tool kunt u de wegvakken afsluiten. U selecteert hiervoor een of meerdere wegvakken met behulp van de kaartgereedschappen.

Let op. Als u het polygoon-tool gebruikt worden alleen wegvakken geselecteerd die in hun geheel binnen de polygoon vallen.

Geselecteerde wegvakken zijn zwart gekleurd. In de kaart wordt de laagste snelheid getoond, zijnde niet 0 km/uur. Deze kan bij de heen- of de terugrichting van het wegvak horen.

U moet ver inzoomen om de afzonderlijke wegvakken te selecteren.

wegvak afsluiten detail

schermafbeelding een richting afsluitenAls u onderscheid wilt maken in rijrichting dan selecteert u één wegvak  en kiest u daarna in welke richting u dit wegvak wilt afsluiten. Voor het afsluiten van meerdere wegen in een richting neemt u meerdere keren de maatregel 'Wegvak afsluiten' voordat u uw scenario doorrekent.

Met de knop 'Toepassen' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

De Mobiliteitsscan simuleert het afsluiten van een wegvak  door zowel de snelheden in de spits als de freeflow snelheden op 0 km/uur te zetten. Ook de capaciteit wordt op 0 gezet.

Bij het doorrekenen van het maatregelscenario zal het verkeer opnieuw worden toegedeeld op basis van het aangepaste netwerk (zie pagina Toedeling verkeersvraag). Door de lage snelheid en capaciteit is de route over de afgesloten wegvakken erg onaantrekkelijk geworden.

Het wijzigen van een snelheid en capaciteit naar 0 betekent niet dat er helemaal geen verkeer over een wegvak gaat. Verkeer dat op geen andere manier het netwerk op kan, zal gebruik blijven maken van deze weg. Bovendien wordt het vrachtverkeer niet opnieuw toegedeeld, het vrachtverkeer blijft daarom over dit wegvak rijden.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.