Wijzig wegvaksnelheid fiets

Met deze module kunt u de snelheid van wegvakken aanpassen voor modaliteit fiets.

Toelichting

Schemafbeelding maatregelmodule Wijzig snelheid fietsMet deze tool past u de snelheid van  individuele wegvakken aan. Door de aangepaste snelheid worden de geselecteerde wegvakken in de toedeling meer of minder aantrekkelijk voor de routekeuze.

Om de eigenschappen van een wegvak te wijzigen selecteert u een of meerdere wegvakken met behulp van de kaartgereedschappen. Geselecteerde wegvakken zijn felgroen gekleurd.

Let op.  Als u het polygoon-tool gebruikt worden alleen wegvakken geselecteerd die in hun geheel binnen de polygoon vallen.

Na selectie wijzigt u de snelheid in de linkerkolom.

Maatregel opslaan en berekenen

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario. Om uw maatregel later te herkennen in het logboek geeft u deze een beschrijving.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Bij het doorrekenen van het maatregelscenario zal het verkeer opnieuw worden toegedeeld op basis van het aangepaste netwerk (zie pagina Toedeling verkeersvraag).

Alleen snelheden van fietslinks binnen het studiegebied kunnen worden aangepast.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: fiets

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.