Snelheid van/naar een zone

Met deze module bekijkt u de gemiddelde snelheid waarmee zones kunnen worden bereikt vanuit een locatie.

Toelichting

Schermafbeelding snelheid vanuit een zoneDeze module is vergelijkbaar met de module 'Reistijd van/naar een zone'. In plaats van reistijd bekijkt u de gemiddelde snelheid waarmee  locaties vanuit een zone bereikt kunnen worden.

Standaard worden het hele spectrum aan snelheden getoond. In de legenda onder 'Type legenda' kiest u om de focus te leggen op lage, gemiddelde of  hoge snelheden. Hiermee wijzigt u de klassengrenzen van de legenda en krijgt u  wellicht een kaart die beter interpreteerbaar is voor uw studiegebied.

Standaard hebben de zonecirkels een vaste grootte. Als u dit in de legenda wijzigt naar 'variabele grootte' staat de grootte van de zonecirkel voor het aantal verplaatsingen van/naar dit gebied.

Scenario's vergelijken

2de KaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de gemiddelde snelheden vanuit een zone van twee verschillende scenario's vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan de module onder  Effecten. Enige verschil is dat onder Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het peilicoon naast de legenda Icoontje voor legenda verbergen

Module niet toegankelijk?

Deze module is gekoppeld aan de berekeningen voor de Bereikbaarheidsindicator. Als u de module niet kunt gebruiken heeft u bij het aanmaken van uw uitgangsscenario niet gekozen voor de optie Bereikbaarheidsindicator.  Om gebruik te maken van deze module maakt u een nieuw uitgangsscenario aan.

Bronnen en rekenregels

Voor deze module wordt gebruik gemaakt van de snelheidsberekening voor de Bereikbaarheidsindicator. Dit betekent dat:

  • of gebruik wordt gemaakt van ingelezen reistijden en hemelsbrede afstanden tussen zones uit het bronmodel
  • of gebruik wordt gemaakt van een berekening door de scan van snelheden tussen zones  op basis van het autonetwerk

Informatie over het gebruik van databronnen vindt u op de pagina over de Bereikbaarheidsindicator.


Niveau: normaal

Zones visualisatie: bronzones

Zones berekening: scenario-zones

Modaliteit: auto, OV


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.