Kruispuntvertragingen

Met deze module kunt u de kruispuntvertraging bekijken, die horen bij de gekozen brondata.

Toelichting

Met deze module kunt u de kruispuntvertraging analyseren. De kruispuntvertraging is de gemiddelde  wachttijd op het kruispunt in seconden in de spits. In de Mobiliteitsscan is deze wachttijd verwerkt in de wegvaksnelheden op de toeleidende wegen.

Let wel: Deze module is alleen beschikbaar als er kruispuntvertragingen aanwezig zijn in het bronmodel van een scenario. Het LMS/NRM wordt zonder kruispuntvertraging ingelezen.

Kaartbeelden

Op de kaart ziet u de gemiddelde kruispuntvertraging. De bollen op de kaart geven kruispunten weer, de kleuren van de bollen geven de vertraging in seconden weer.

kruispuntvertraging

Databronnen en rekenregels

Informatie over kruispuntvertragingen per rijrichting is als kenmerk van het netwerk ingelezen.  In het scenariologboek ziet u welk netwerk gebruikt is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.Let wel: Kruispuntvertragingen kunt u niet direct aanpassen middels een maatregel. Het effect van een verandering van kruispuntvertragingen kunt u bereiken door de wegvaksnelheden aan te passen.

Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.