Afstandsverdeling ritten

Met deze module vergelijkt u het aandeel verplaatsingen tussen twee scenario's binnen een gekozen afstand per modaliteit en per richting.

Deze module is gebaseerd op de analysemodule 'Afstandsverdeling ritten' onder de modulegroep Mobiliteit.

Verschil met analysetool Afstandsverdeling ritten

De modules onder analyse en effecten zijn in principe identiek. Enige verschil is dat onder Analyse een scenario geanalyseerd kan worden terwijl onder effecten twee scenario's met elkaar vergeleken worden.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om het aandeel aankomsten/vertrekken te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en maatregelscenario zijn of twee verschillende maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario. U ziet het effect van maatregelen die invloed hebben op het aantal verplaatsingen.

Het is ook mogelijk verschillende afstanden of verschillende vervoerwijzen binnen hetzelfde scenario te vergelijken.  U vergelijkt bijvoorbeeld het aandeel verplaatsingen tot 3,5 km met het aandeel verplaatsingen tot 10 km of het aandeel verplaatsingen per auto met het aandeel verplaatsingen per OV.

Schermafbeelding effectmodule Afstandsverdeling ritten

De kaarten tonen het aandeel verplaatsingen per zone korter dan de gekozen afstand. Voor de kaart is het aandeel opgedeeld in vijf categorieën van elk twintig procent.

Door op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. In deze tabel ziet het aantal en aandeel verplaatsingen tot de gekozen afstand voor beide scenario's. Ook ziet u het aantal en aandeel verplaatsingen voor de standaard afstandsklassen:

  • < 3,5 km
  • 3,5 tot 5 km
  • 5 tot 7,5 km
  • 7,5 tot 10 km
  • 10 tot 20 km
  • 20 tot 50 km
  • 50 tot 100 km
  • >= 100 km

U klikt op "toon gehele scenario" in de titel van de geopende tabel om het aantal en aandeel verplaatsingen per afstandsklasse te bekijken voor het totaal van alle zones in uw uitgangsscenario.  Wilt u terug naar de data voor de geselecteerde zone dan klikt u op "toon geselecteerde zone".

U kunt de informatie uit de getoonde tabel downloaden als .csv bestand middels de knop Download downloadknop.

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto, ov en fiets


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario