Reistijd van/naar een zone

Deze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd is van of naar de door u geselecteerde zone.

Schermafbeelding module IsochronenToelichting

Met deze module ziet u in één oogopslag vanuit welke windrichting de bereikbaarheid goed of juist slecht is. Als er veel mensen wonen in de corridor die slecht is verbonden met de door u geselecteerde locatie, krijgt u wellicht ideeën over maatregelen die zouden kunnen leiden tot een betere bereikbaarheid voor deze groep.

Kaartbeelden

U ziet de reistijd voor de geselecteerde vervoerswijze en richting van alle zones in de brondata van/naar een gekozen zone.  De reistijden zijn hiervoor ingedeeld in 10 klassen met elk een eigen kleur.

Standaard hebben de zonecirkels een vaste grootte. Als u dit in de legenda wijzigt naar 'variabele grootte' staat de grootte van de zonecirkel voor het aantal arbeidsplaatsen plus aantal inwoners in dat gebied.

Via de knop 'Info' linksonder in de kaart opent een tabel met het aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen het bereik van de geselecteerde zone. De tabel is uitgesplitst naar de reistijdcategorieën.

Isochronen_1

Scenario's vergelijken

Afbeelding selectie tweede kartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt twee verschillende uitgangsscenario's  of hetzelfde uitgangsscenario met andere instellingen vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan de module onder  Effecten. Enige verschil is dat onder Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken en dat u hier de mogelijkheid heeft voor fiets het aantal fietswinstminuten te bekijken.

vergelijken isochrinenkaarten

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda 

Bronnen en rekenregels

De brondata die u heeft gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario bepalen de getoonde reistijden en de keuzeopties die u heeft qua vervoerswijze en richting. Als het gekozen bronmodel een bron-reistijdenmatrix bevat voor de gekozen vervoerswijze worden de reistijden uit deze matrix getoond. Bevat het bronmodel niet een dergelijke matrix dan worden de reistijden door de Mobiliteitsscan berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk (bron-reistijdenmatrix +).

Maatregelen worden altijd doorgerekend ten opzichte van de scenario-reistijdenmatrix. Kortom, het uitgangsscenario is gebaseerd op de bronzones en het maatregelscenario op scenario-zones.

Om een uitgangsscenario toch te kunnen vergelijken met een maatregelscenario (onder tabblad Effecten) bepaalt de scan het verschil tussen de scenario-reistijdenmatrices van het uitgangs- en maatregelscenario. Dit verschil wordt opgeteld bij de reistijdenmatrix van het uitgangsscenario (zoals getoond bij analyse). De uitkomst van deze berekening is de waarde die u onder Effecten ziet op de kaart van een maatregelscenario.

De vervoerswijzen waaruit u kunt kiezen zijn ook afhankelijk van het bronmodel. Bevat het bronmodel reistijdenmatrices voor zowel auto, vrachtwagen als fiets en ov dan kunt u uit deze opties kiezen. Is er alleen een auto/vracht matrix beschikbaar dan is de keuze hiertoe beperkt.

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. In het logboek kunt u ook terugvinden voor welke submodel de reistijden worden getoond.

Het is nog niet mogelijk te zien of het bronmodel reistijdenmatrices bevat en of deze dus gebruikt zijn of dat de reistijden door de Mobiliteitsscan zijn berekend. Gebruikt u het Nederlands Regionaal Model (NRM), dan worden de ingelezen reistijdenmatrices gebruikt. Voor andere bronmodellen kunt u contact opnemen met de eigenaar van het model.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: scenario-zones

Modaliteit: auto, vracht, ov en fiets


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bron-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen alle zones in het bronmodel. Deze wordt aangeleverd met het bronmodel, of kan door de Mobiliteitsscan berekend worden. Alle zones worden gebruikt.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Bron-reistijdenmatrix +

Door de Mobiliteitsscan berekende bron-reistijdenmatrix. Deze matrix wordt berekend als het bronmodel geen reistijdenmatrix bevat. Reistijden worden berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra algoritme.

Scenario-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen de aggregeerde zones in een uitgangs- of maatregelscenario (meestal 250x250). Deze wordt altijd berekend tijdens een scenarioberekening op basis van het ingelezen netwerk.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.