Effect verandering verkeer op emissies PM10 en NOx

Deze module toont dezelfde kaart als de module Emissie PM10. Door te 'spelen' met intensiteiten, snelheden en vertragingen krijgt u een idee van het effect van deze eenheden op de uitstoot van fijnstof.

Toelichting

Met deze module ziet u of door via het wijzigen van de samenstelling van het verkeer de luchtkwaliteit verbetert. Ook kunt u kijken of de congestie op het wegvak effect heeft op de luchtkwaliteit.

U selecteert een wegvak en ziet een tabel met de referentiewaarden voor dit wegvak. Dit zijn de waarden die initieel zijn gebruikt om de uitstoot te berekenen. Een wegvak kan 1 of 2 richtingen hebben. Voor een wegvak met 2-richtingsverkeer worden beide richtingen bij elkaar opgeteld.

Voor de 'wat als'- berekening wijzigt u de intensiteit auto en/of vracht. U kunt ook de jamfactor oftewel stagnatiefactor aanpassen evenals de snelheidsklasse voor verkeer dat geen last heeft van de congestie.

Onderstaande tabel geeft u een idee van stagnatiefactoren (bron: infomil.nl).

Stagnatiefactoren

Omschrijving situatie

Stagnatiefactor

Geen stagnatie

0,00

Stagnatie gedurende een klein deel van de ochtend- of avondspits (minder dan 1 uur)

0,07

Stagnatie gedurende een klein deel van de ochtend- en avondspits (minder dan 2x 1 uur)

0,15

Stagnatie gedurende een groot deel van de ochtend- of avondspits (bijna 2 uur)

0,15

Stagnatie gedurende de gehele ochtend- of avondspits (meer dan 2 uur)

0,20

Stagnatie gedurende een groot deel van de ochtend- en avondspits (bijna 2 x 2 uur)

0,30

Stagnatie gedurende de gehele ochtend- en avondspits (meer dan 2 x 2 uur)

0,40

Na herberekenen ziet u de nieuwe waarde in de getoonde tabel. De kaart verandert niet mee.

Demofilmpje

Bronnen en rekenregels

Voor deze module worden dezelfde bronnen en berekeningen gebruikt als voor de module Emissie PM10 en NOx.

Voor het deel van het verkeer dat (binnen de periode) last heeft van zware vertraging wordt gerekend met snelheidsklasse 'd'. Dat is voor emissies de slechtste klasse. Voor het overige verkeer wordt gerekend met de getoonde snelheidsklasse oftewel carspeed.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.