Reistijdisochronen

Deze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd is van een punt (wegvak of halte) naar alle punten op de kaart.

Toelichting

Schermafbeelding Isochroon op wegvakkenDeze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd is van een door u geselecteerd wegvak of halte naar overige wegvakken of haltes in het studiegebied. Door deze reistijd te vergelijken met de verwachte reistijd op basis van hemelsbrede snelheid krijgt u een indruk waar verbeteringen aan het netwerk toegevoegde waarde kunnen hebben. Is de berekende reistijd over het netwerk veel langzamer dan de verwachte reistijd op basis van hemelsbrede afstanden dan kan dit betekenen dat het netwerk gaten vertoond en infrastructurele maatregelen meerwaarde kunnen hebben.

Kaartbeelden

In de linkerbalk kunt u kiezen voor welke modaliteit u de reistijdisochronen wilt zien: auto, openbaar vervoer of fiets.

Voor de modaliteiten auto en fiets klikt u op een wegvak van waar u de reistijd wilt analyseren. Op de kaart worden alle wegvakken gekleurd afhankelijk de reistijd die nodig is om het betreffende wegvak te bereiken. Voor de modaliteit openbaar vervoer klikt u op een halte van waar u de reistijd wilt analyseren.

Naast de reistijden over het netwerk worden cirkels getoond die de hemelsbrede reistijd weergeven. Hiervoor kunt u zelf de snelheid instellen.

Scenario's vergelijken

Onder het tabblad Effecten vindt u het equivalent van de analysemodule: de effectenmodule Reistijdisoschronen. Deze module heeft exact dezelfde functionaliteiten als de analysemodule met de extra optie scenario's met elkaar te kunnen vergelijken. Door scenario's te vergelijken ziet u het effect van maatregelen die invloed hebben op de reistijd.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de legenda kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Bronnen en rekenregels

Voor het bepalen van de snelheid van het gekozen wegvak tot een ander wegvak of tussen een gekozen halte tot een ander halte wordt middels het Dijkstra algoritme de snelste route bepaald.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: n.v.t

Modaliteit: auto, OV, fiets


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.