Isochroon op wegvakken

Deze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd is van een door u geselecteerd wegvak naar overige wegvakken in het studiegebied.

Toelichting

Schermafbeelding Isochroon op wegvakkenDeze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd is van een door u geselecteerd wegvak naar overige wegvakken in het studiegebied. Door deze reistijd te vergelijken met de verwachte reistijd op basis van hemelsbrede snelheid krijgt u een indruk waar verbeteringen aan het netwerk toegevoegde waarde kunnen hebben.

Kaartbeelden

U klikt op een wegvak van waar u de reistijd wilt analyseren. Op de kaart worden alle wegvakken gekleurd afhankelijk de reistijd die nodig is om het betreffende wegvak te bereiken. Naast de reistijden over het netwerk worden cirkels getoond die de hemelsbrede reistijd weergeven.

Is de berekende reistijd over het netwerk veel langzamer dan de verwachte reistijd op basis van hemelsbrede afstanden dan kan dit betekenen dat het fietsnetwerk gaten vertoond en infrastructurele maatregelen meerwaarde kunnen hebben.

Scenario's vergelijken

Onder het tabblad Effecten vindt u het equivalent van de analysemodule: de effectenmodule Isochroon op wegvakken. Deze module heeft exact dezelfde functionaliteiten als de analysemodule met de extra optie scenario's met elkaar te kunnen vergelijken. Door scenario's te vergelijken ziet u het effect van maatregelen die invloed hebben op de reistijd.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de legenda kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Bronnen en rekenregels

Voor het bepalen van de snelheid van het gekozen wegvak tot een ander wegvak wordt middels het Dijkstra algoritme de snelste route bepaald met een maximale reistijd van 60 minuten.

De hemelsbrede reistijden zijn gebaseerd op een snelheid van 15 km/uur.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t

Modaliteit: fiets


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.