Maatregelen

Binnen de Mobiliteitsscan kunt u maatregelen nemen ten opzichte van uw uitgangsscenario.  U vertaalt beleidsopties in maatregelen die de scan doorrekent. Het type maatregel varieert van het invoeren van een nieuwe woonwijk, een veronderstelling over emissies van het verkeer, tot het aanpassen van de reistijd van het OV of fiets.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare maatregelen. Binnen de Mobiliteitsscan vindt u deze onder het tabblad Maatregelen. Om maatregelen te kunnen nemen maakt u eerst een maatregelscenario aan.

De scan berekent 1e orde effecten die u onder ‘effecten’ kunt beoordelen.

Klik op een maatregel voor meer informatie.

HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario