Maatregelen

Binnen de Mobiliteitsscan kunt u maatregelen nemen ten opzichte van uw uitgangsscenario.  U vertaalt beleidsopties in maatregelen die de scan doorrekent. Het type maatregel varieert van het invoeren van een nieuwe woonwijk, een veronderstelling over emissies van het verkeer, tot het aanpassen van de reistijd van het OV of fiets.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare maatregelen. Binnen de Mobiliteitsscan vindt u deze onder het tabblad Maatregelen. Om maatregelen te kunnen nemen maakt u eerst een maatregelscenario aan.

De scan berekent 1e orde effecten die u onder ‘effecten’ kunt beoordelen.

Klik op een maatregel voor meer informatie.