Snelheid belast/onbelast autonetwerk

Met deze module kunt  u per wegvak het effect bekijken van maatregelen die invloed hebben op de verhouding tussen de autosnelheden in de spits en de freeflow-situatie.

Deze module is gebaseerd op de analysemodule 'Snelheid belast/onbelast autonetwerk' onder de modulegroep Infrastructuur en verkeersmanagement.

Verschil met analysetool Snelheid auto spits/freeflow

De kaart voor een uitgangsscenario is identiek aan de kaart van de  analysemodule 'Snelheid belast/onbelast autonetwerk'. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. De functionaliteiten zijn ook gelijk.

Onder Effecten kunt u de verhoudingen van een twee scenario's  met elkaar vergelijken. De Mobiliteitsscan maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ingelezen netwerksnelheden - zoals bij de analysemodule - maar ook van snelheden die u aanpast door het nemen van maatregelen.

Scenario's vergelijken

Kaartbeeld van effectenmodule Snelheid spits/freeflow

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de wegvaksnelheden te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en een maatregelscenario zijn of twee maatregelscenario's, die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario.

U kunt deze vergelijking als controlemiddel gebruiken om genomen maatregelen op het netwerk weer te geven. Ook kunt u de verschilkaarten gebruiken om berekende toedelingsverschillen te onderbouwen. Meer hierover leest u op de pagina Toedeling verkeersvraag.

Kaartbeelden

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de linkerkolom en de legenda verbergen met het pijlicoon LegendaVerbergen

Databronnen en rekenregels

De basisinformatie voor snelheid wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. Binnen maatregelscenario's kunnen de snelheden van wegvakken zijn gewijzigd door het nemen van maatregelen.

In het scenariologboek ziet u welk netwerk en submodel is gebruikt. In het logboek kunt u ook terugvinden of er maatregelen zijn genomen die invloed hebben op de snelheid.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.