Wijzig wegvaksnelheid/capaciteit auto

Met deze module kunt u de snelheid en/of de capaciteit van wegvakken aanpassen voor modaliteit auto.

Toelichting

Afbeelding module wegvaksnelheid/capaciteit veranderenMet deze tool past u de capaciteit en/ of snelheid van  individuele wegvakken aan. Door de aangepaste snelheid worden de geselecteerde wegvakken in de toedeling meer of minder aantrekkelijk voor de routekeuze.

Wilt u een of meerdere wegvakken afsluiten dan kunt u ook gebruik maken van de module Wegvak afsluiten.

Om de eigenschappen van een wegvak te wijzigen selecteert u een of meerdere wegvakken met behulp van de kaartgereedschappen of kiest een eerdere selectie. Geselecteerde wegvakken zijn felgroen gekleurd.

Let op.  Als u het polygoon-tool gebruikt worden alleen wegvakken geselecteerd die in hun geheel binnen de polygoon vallen.

In de kaart wordt de snelheid van een belast netwerk getoond in de periode van de databron. Voor wegvakken met twee richtingen wordt de lagere snelheid getoond. Deze snelheid kan dus bij de heen- of de terugrichting van het wegvak horen.

U moet ver inzoomen om de afzonderlijke wegvakken te selecteren.

Na selectie wijzigt u de snelheden en/of capaciteiten in de linkerkolom. De mogelijkheden die u heeft zijn verschillend voor een selectie van één wegvak of meerdere wegvakken.

1. Een wegvak geselecteerd

U geeft per richting waarden in voor de ongehinderde snelheid (=freeflow), snelheid belast netwerk en de capaciteit. Heeft het wegvak slechts een richting dan zet u de andere richting op 0.

2. Meerdere wegvakken geselecteerd

De geselecteerde wegvakken kunnen op de volgende manieren aangepast worden:

  • "Zet snelheid op ... km/uur"
  • "Verhoog snelheid absoluut met ... km/uur"
  • "Verhoog snelheid relatief met... %"
  • "Zet capaciteit op... PAE/uur"

U kiest of de aanpassingen worden toegepast op het belaste netwerk, een situatie met ongehinderde snelheid (=freeflow ) of allebei.

Selectie opslaan voor later gebruik of eerdere selectie gebruiken

U kunt uw selectie opslaan om later opnieuw te gebruiken in een hetzelfde of een ander scenario. U opent hiervoor het veld 'Wegvakselecties' beheren.

Om de selectie op te slaan geeft u de selectie een naam en klikt u op de knop 'Toevoegen'. Om een eerdere selectie te gebruiken selecteert u de gewenste selectie en klikt u vervolgens op de knop 'Activeren'.

Maatregel opslaan en berekenen

Met de knop 'Toepassen' voegt u de maatregel toe aan uw scenario. Om uw maatregel later te herkennen in het logboek geeft u deze

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken. Het wijzigen van de capaciteit heeft alleen effect op de verhouding intensiteit/capaciteit.

Databronnen en rekenregels

Bij het doorrekenen van het maatregelscenario zal het verkeer opnieuw worden toegedeeld op basis van het aangepaste netwerk (zie pagina Toedeling verkeersvraag). NB. Wijzigingen in capaciteit hebben geen invloed op de toedeling.

Het wijzigen van een snelheid en capaciteit van een wegvak naar 0 betekent niet dat er helemaal geen verkeer over een wegvak gaat. Verkeer dat op geen andere manier het netwerk op kan, zal gebruik blijven maken van deze weg. Bovendien wordt het vrachtverkeer niet opnieuw toegedeeld, het vrachtverkeer blijft daarom over dit wegvak rijden.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Personenauto-equivalent

De personenauto-equivalent (PAE) is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. In de Mobiliteitsscan wordt een PAE aangehouden van 1,75 voor vrachtauto's.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.