Selected zones (cordon)

Deze module visualiseert het vertrekkende verkeer vanuit de door u geselecteerde zone(s).

Schermafbeelding module Selected zonesToelichting

De module geeft u inzicht in zowel de routekeuze als de oriëntatie van de verplaatsingen vanuit de gekozen zone(s). Voor de ochtendspits betekent dit dat u kunt zien waar woon-werkverkeer vanuit een zone met veel woningen naar toe gaat.

Wilt u van een gebied met veel arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld een binnenstad) weten waar het verkeer vandaan komt, dan kunt u een uitgangsscenario aanmaken gebaseerd op de avondspits. Het verkeer dat ’s avonds vanuit de geselecteerde zone(s) vertrekt is een goede indicatie voor het verkeer dat hier ’s ochtends naartoe vertrekt.

De kennis langs welke radialen het meeste autoverkeer een stad benadert kan weer goede kennis zijn voor de module Toevoegen P+R locatie.

Kaartbeelden

Legenda module Selected zonesNadat u met behulp van de kaartgereedschappen de zones heeft gekozen en de berekening heeft plaatsgevonden kleurt het netwerk blauw voor verplaatsingen vanuit de gekozen zone(s).

De dikte van de blauwe lijnen staat voor het aantal verplaatsingen. Wegvakken zijn gekleurd als de intensiteit van beide richtingen opgeteld groter dan 5 is.

Bronnen en rekenregels

De verplaatsingen worden geaggregeerd uit het bronmodel en toegedeeld aan het netwerk volgens de toedelingsmethode van de Mobiliteitsscan.

In het logboek vindt u meer informatie over de gebruikte databronnen en het submodel.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario