Reistijdverhouding OV/auto

Met deze module bekijkt u de verhouding van de reistijd OV en auto, oftewel de verplaatsingstijdfactor.

Toelichting

Kaartbeeld module VF-factorDeze module toont de verplaatsingstijdfactor (VF-waarde), oftewel de verhouding OV-/autoreistijd vanaf een gekozen zone in de ochtend- of avondspits.

De VF-waarde zegt iets over de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto. Bij een waarde kleiner dan 1 is het OV sneller dan de auto.

Kaartbeelden

U ziet op de kaart welke zones sneller met het OV dan wel auto te bereiken zijn. Met de selectie van richting in de linkerkolom kiest u of u aankomende of vertrekkende verplaatsingen wilt zien. U kunt ook kiezen voor de gemiddelde reistijd van alle verplaatsingen ("beide richtingen") van en naar een zone.

Scenario's vergelijken

Selectie tweede kaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de VF-waarden  van twee verschillende scenario's vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan het tabblad Effecten. Enige verschil is dat op het tabblad Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen relatief verschil
  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen scenario waarden

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van de reistijden die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Standaard zijn dit de reistijdenmatrices die horen bij het submodel.

Bevat het bronmodel geen autoreistijdenmatrix dan wordt de bron-reistijdenmatrix + gebruikt die is berekend door de Mobiliteitsscan op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra Algoritme.

Bevat het bronmodel geen OV-reistijdenmatrix dan is de module inactief.

Reistijden kunnen deur-tot-deur reistijden of zone-zone reistijden zijn. Dit is afhankelijk van het gekozen bronmodel.

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzones

Modaliteit: auto, ov


Reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen zones. Er wordt onderscheid gemaakt in bron-reistijdenmatrices en scenario-reistijdenmatrices.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bron-reistijdenmatrix +

Door de Mobiliteitsscan berekende bron-reistijdenmatrix. Deze matrix wordt berekend als het bronmodel geen reistijdenmatrix bevat. Reistijden worden berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra algoritme.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bron-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen alle zones in het bronmodel. Deze wordt aangeleverd met het bronmodel, of kan door de Mobiliteitsscan berekend worden. Alle zones worden gebruikt.

Scenario-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen de aggregeerde zones in een uitgangs- of maatregelscenario (meestal 250x250). Deze wordt altijd berekend tijdens een scenarioberekening op basis van het ingelezen netwerk.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.