Modal split (tussen zones)

Deze (hulp)module toont de verschillen tussen de ingelezen modal split op basis van het ingelezen aantal verplaatsingen en de berekende modal split zoals gebruikt door de Mobiliteitsscan.

Toelichting

De modal split is de verdeling van de verplaatsingen over de vervoerwijzen. De Mobiliteitsscan kent drie modaliteiten: auto, openbaar vervoer (OV) en fiets.

De Mobiliteitsscan kent een eigen methode om de modal split tussen twee zones te berekenen (zie Bronnen en rekenregels). Deze methode wordt gebruikt om verschuivingen tussen vervoerwijzen te bepalen bij maatregelscenario's.

De gebruikte methode is allesbehalve perfect. Het is daarom aan te raden voorafgaand aan het nemen van maatregelen te checken of de berekende modal split vergelijkbaar is met de ingelezen modal split op basis van de ingelezen HB-matrix. De module Modal split laat zowel deze ingelezen modal split als de berekende modal split zien.

Kaartbeelden

U selecteert twee zones waartussen u de modal split wilt bekijken. In de linkerkolom verschijnt een tabel met enerzijds de ingelezen modal split en anderzijds de berekende modal split. Bij de berekende modal split wordt getoond op basis van welke reistijden deze bepaald is. Expert gebruikers zien bij de ingelezen modal split ook het aantal verplaatsingen tussen de zones.

De pijl op de kaart geeft de richting voor deze indicatoren weer. Om deze om te draaien, moet u de twee zones in de omgekeerde volgorde selecteren.

Schermafbeelding Tabel modal split

Schermafbeelding kaartbeeld Modal split

Bronnen en rekenregels

Ingelezen modal split

De ingelezen modal split is gebaseerd op de ingelezen HB-matrix met verplaatsingen tussen bronzones. Als een HB-matrix voor een van de vervoerwijzen niet aanwezig is wordt deze vervoerwijze buiten beschouwing gelaten. De percentages voor de aanwezige vervoerwijzen zijn opgeteld altijd 100%. Er wordt dus geen rekening gehouden dat er andere vervoerwijzen kunnen zijn dan auto, ov en fiets zoals lopen of dat er geen HB-matrix aanwezig is.

Berekende modal split

De berekende modal split is gebaseerd op de rekenmethode voor modal split, die tijd en kosten voor de verschillende vervoerwijzen met elkaar vergelijkt.

Als reistijd wordt de ingelezen reistijd van het bronmodel gebruikt. Als deze niet aanwezig is voor openbaar vervoer dan is de module niet beschikbaar. Is geen reistijd aanwezig voor fiets dan wordt deze snelheid berekend op basis van de hemelsbrede afstand en de generieke snelheid van 15 km/u. Dit is gemankeerd door een asterisk (*)  naast de berekende reistijd voor fiets.

Als afstand wordt gebruik gemaakt van de hemelsbrede afstand tussen twee zonecentroïden gedeeld door 1,6.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzones

Modaliteit: auto, ov, fiets


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.