Selected link

Met deze module kunt u een selected link-analyse doen voor het autoverkeer dat zonder vertraging gebruik zou willen maken van een wegvak.

Toelichting

Kaartbeeld van het Module Selected LinkBij het berekenen van uw uitgangsscenario deelt de scan alle autoritten uit de geaggregeerde HB-matrix voor uw scenario toe aan het gekozen netwerk. Hierbij wordt ook de routekeuze voor een netwerk in een freeflow-situatie berekend. In deze module ziet u per wegvak hoeveel ritten hier overheen rijden voor deze situatie en waar deze ritten vandaan komen of naartoe gaan.

Kaartbeelden

De kaart toont bij opening een netwerk met witte, grijze en groene wegvakken:

  • Witte wegvakken kennen geen intensiteit. Voor deze wegvakken is geen selected link analyse mogelijk.
  • Grijze wegvakken zijn wegvakken met intensiteit. U kunt deze selecteren voor een analyse. De berekening duurt enkele minuten.
  • Paarse wegvakken zijn al eerder berekend. U kunt de selected link analyse van deze wegvakken direct bekijken.

In plaats van een selectie op de kaart biedt de tool ook de mogelijkheid direct een eerder berekend wegvak te selecteren op basis van de datum en tijd van de berekening.

Kaartbeeld van het Module Selected Link met herkomsten en bestemmingenNa berekening van de 'Selected link' voor een geselecteerd wegvak kleurt het wegvak geel. Alle routes, die via deze geselecteerde link lopen, kleuren blauw.  Per wegvak wordt hierbij de intensiteit weergegeven, de dikte van de lijnen geeft de intensiteit -  samengevat voor de twee richtingen - weer.

In de linkerbalk kunnen twee analyse-opties geselecteerd worden:

  • "Toon alleen geselecteerde ritten": hier worden boven beschreven intensiteiten per wegvak weer gegeven.
  • "Toon herkomsten (groen) en bestemmingen (rood) van geselecteerde ritten": hier worden bovenop de geselecteerde ritten ook de bijhorende herkomst-en bestemmingszones getoond. De bollen liggen op het centroïde van de zone. De grootte van de bollen geeft het aantal geselecteerde ritten weer.

Interpretatie

De selected link analyse is een handig middel om na te gaan welke herkomst- en bestemmingsrelaties een bijdrage leveren aan het ontstaan van knelpunten. Met deze analyse krijgt u een indruk van de routes die autobestuurders zouden willen gebruiken voor diverse herkomst- bestemmingsrelaties.

Databronnen en rekenregels

Alleen wegvakken met een intensiteit van 5 of hoger worden getoond.

Bij het aanmaken van uw uitgangsscenario kiest u een netwerk en HB-matrix. De HB-matrix wordt geaggregeerd (zie pagina Basiskennis Mobiliteitsscan -> aggregatie) en de autoritten uit deze matrix worden toegedeeld aan het netwerk volgens de toedelingsmethodiek van de Mobiliteitsscan.  Dit wordt gedaan voor zowel een belast (spitssnelheden) als onbelast netwerk (freeflow-snelheden).

In het scenariologboek ziet welk netwerk en HB-matrix u gebruikt. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal
Zones: bronzones
Modaliteit: auto


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Centroïde

Afhankelijk van het bronmodel is de centroïde het middelpunt of zwaartepunt van een zone. De locatie wordt ingelezen bij de import van het bronmodel.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.