Aantal verplaatsingen (per zone)

Met de module 'Aantal verplaatsingen (per zone)' vergelijkt u het aantal verplaatsingen van/naar zones tussen twee scenario's. Deze module is gebaseerd op de analysemodule 'Aantal verplaatsingen (per zone)' onder de modulegroep Mobiliteit.

Verschil met analysetool Ritgeneratie

De modules onder analyse en effecten zijn in principe identiek.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om het aantal aankomsten/vertrekken per zone te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen twee uitgangsscenario's zijn (bijvoorbeeld vergelijking ochtend- en avondspits) of een uitgangsscenario en een maatregelscenario. Ook kunt u twee verschillende maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario met elkaar vergelijken. U ziet dan het effect van maatregelen die invloed hebben op het aantal verplaatsingen.

Kaartbeeld effectenmodule aantal autoritten

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario