Aantal verplaatsingen (tussen zones)

Deze module geeft inzicht in het aantal verplaatsingen voor auto of ov tussen de door u geselecteerde zones voor het dagdeel en jaar behorende bij uw uitgangsscenario.

Toelichting

Schermafbeelding kaartbeeld HB-relatiesDe module geeft u inzicht in de oriëntatie van de verkeers- en vervoersstromen tussen de geselecteerde zones.  U past een filter toe te op de verplaatsingsafstand en/of omvang van het aantal verplaatsingen om richting te geven aan het inzicht.

Aggregatieniveau

U kiest een van de aggregatieniveaus:

  • postcode 4
  • wijk
  • gemeente
  • bronzone
  • raster (fijnheid is instelbaar)

Verplaatsingen op het laagste detailniveau kunt u zien door het raster op zeer kleine maaswijdte in te stellen. Elke zone krijgt dan zijn ‘eigen’ unieke dichtst bijgelegen rasterpunt. Rasterpunten zonder inhoud (zonder zone) worden niet getoond.

Meestal is een laag detailniveau echter niet wenselijk en selecteert u (na wat te hebben geëxperimenteerd) een aggregatieniveau dat goed bij u analyse past.

Nadere selectie

Menu linkerkant Module HB-relatiesU selecteert de zones waartussen u de verplaatsingen wilt zien met behulp van de kaartgereedschappen binnen de Mobiliteitsscan.

Na berekening van de verplaatsingen tussen de geselecteerde zones kiest u de gewenste modaliteit en filtert u optioneel op minimum- of maximum hemelsbrede afstand en/of het aantal verplaatsingen.

Door bijvoorbeeld de automatrix te filteren op de maximale afstand die nog aanvaardbaar is voor de fiets, kan onderzocht worden waar fietsmaatregelen het meest kansrijk zijn.

Kaartbeelden

Op de kaart ziet u grijze en blauwe lijnen tussen de door u geselecteerde zones. De dikte van de lijnen staat voor de omvang van het aantal verplaatsingen tussen zones. De HB-relaties met de meeste verplaatsingen zijn blauw. De grootte en kleur van de bolletjes geeft het aantal verplaatsingen van of naar de betreffende zone weer.

U klikt op een lijn om het aantal verplaatsingen te bekijken.

Tabel met aantal verplaatsingen

Let op. Het selecteren van lijnen op de kaart is erg gevoelig. Hierdoor kunt u makkelijk de verkeerde HB-relatie aanklikken. Om dit te voorkomen zorgt u dat in de buurt liggende - veelal grijze - lijnen zijn uitgeschakeld door bijvoorbeeld de ondergrens van het aantal ritten omhoog te brengen. Ook kan het helpen verder in te zoomen.

Opslaan HB-matrix

Opslaan HB-relatiesU slaat de geselecteerde HB-matrix op om deze later binnen de maatregelmodule 'Verander verkeer op HB-relaties' aan te passen. Geef uw HB-matrix hiervoor een herkenbare naam.

U bekijkt de effecten van uw maatregel op het autonetwerk via de modules onder tabblad Effecten.

NB. Op dit moment is het opslaan van uw HB-matrix alleen zinvol voor vervoerswijze auto.

Demofilmpje

Databronnen en rekenregels

De getoonde informatie is direct afgeleid uit de gekozen HB-matrix voor uw uitgangsscenario (zie logboek).


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: PC4, wijk, gemeente, raster en bronzone

Modaliteit: auto, ov en fiets


Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.