Aanpassen aandeel vrachtverkeer

Met deze module kan het aandeel vrachtauto's per wegvak worden gewijzigd.

Toelichting

Kaartbeeld module aandeel vrachtverkeer aanpassenMet deze tool kunt u per wegvak het aandeel vrachtauto's aanpassen. Deze maatregel heeft alleen effect op de emissieberekeningen in de Mobiliteitsscan.

De kaart toont de vrachtwagenintensiteit per wegvak.  Voor tweerichtingswegen wordt de optelsom getoond van beide richtingen.

U selecteert een of meerdere wegvakken met behulp van de kaartgereedschappen. Geselecteerde wegvakken kleuren geel. In de kaart wordt de vrachtwagenintensiteit per wegvak getoond.

Let op. Als u het polygoon-tool gebruikt worden alleen wegvakken geselecteerd die in hun geheel binnen de polygoon vallen.

Als u minder dan 4 wegvakken selecteert wordt in de linkerkolom informatie getoond over de intensiteiten per wegvak voor vrachtwagen en personenauto. Als u meer wegvakken selecteert, ziet u deze informatie niet.

U heeft de volgende aanpassingsmogelijkheden:

  • Zet intensiteit ... vrachtauto's
  • Verhoog intensiteit absoluut met ... vrachtauto's
  • Verhoog intensiteit relatief met ... % vrachtauto's
  • Verlaag intensiteit absoluut ...  vrachtauto's
  • Verlaag intensiteit relatief met ...% vrachtauto's

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Bij tweerichtingswegen wordt het verschil in vrachtverkeer 50/50 verdeeld over over beide richtingen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de verhouding vracht in het bronmodel.

Op basis van het nieuwe vrachtwagenverkeer worden de emissiefactoren opnieuw berekend volgende de emissieberekeningen zoals beschreven bij de analysemodules Emissie CO2 en Emissie PM₁₀ en NOₓ. Het effect hiervan kunt u zien in de effectenmodule Emissie CO2 en in de effectenmodule Emissie PM₁₀ en NOₓ.

Let op. De aanpassing van het vrachtverkeer wordt niet gebruikt in de toedeling en heeft daarom geen effect op de intensiteiten. Een eventuele betere doorstroming door minder vrachtwagens wordt niet zichtbaar in de Mobiliteitsscan bepaald. Ook wordt geen rekening gehouden met omrijeffecten van vrachtverkeer en dus meer emissies op andere locaties.

Wilt u later zien welke maatregel u genomen heeft dan kunt u dit terugvinden in het logboek.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteiten: vrachtauto's

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.