Socio-economische gegevens

Deze module laat socio-economische gegevens van een zone zien.

Toelichting

Met deze module kunt u socio-economische gegevens van een zone bekijken. Op dit moment kunnen de volgende zoneattributen worden getoond worden:

 • Aantal inwoners
 • Aantal huishoudens
 • Aantal werkende inwoners
 • Aantal arbeidsplaatsen
 • Aantal leerlingplaatsen
 • Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen
 • Beroepsbevolking
 • Wagenpark (aantal auto's)
 • Parkeertarieven voor kort parkeren (in Euro)
 • Oppervlakte (in m2) van distributiebedrijven.

Welke socio-economische gegevens getoond kunnen worden hangt af van het bronmodel dat bij uw uitgangsscenario hoort. Niet ieder bronmodel bevat alle gegevens.

Kaartbeelden

Iedere zone wordt weergegeven als stip op de kaart. In de analysemodule kiest u  om of bronzones of scenario-zones  te bekijken. In de effectenmodule worden altijd scenario-zones getoond.

In de linkerbalk kiest u het gewenste attribuut. De socio-economische  gegevens per zone worden getoond ten opzichte van alle andere zones in het model.

Kaartbeeld socio-economische gegevens. Voorbeeld huishouden.

Door te klikken op een zone opent een venster met informatie over alle socio-economische gegevens van deze zone.

Scenario's vergelijken

In de effectenmodule kunt u twee scenario's met elkaar vergelijken. Dit kan het uitgangsscenario met een maatregelscenario zijn of twee  maatregelscenario's . U ziet dan het effect van maatregelen die invloed hebben op de socio-economische gegevens.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

 • Tonen absoluut verschil
 • Tonen relatief verschil
 • Tonen scenario waarden

Afbelding effectenmodule Socio-economische gegevens

Bronnen en rekenregels

In de analysemodule worden de socio-economische gegevens getoond die met het bronmodel zijn ingelezen. In de effectenmodule worden de socio-economische gegevens getoond die bij uw maatregelscenario horen.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzonesscenario-zones

Modaliteit: n.v.t.


Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Effect-module

Module waarmee twee scenario's met elkaar kunnen worden vergeleken. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van een maatregel worden vergeleken door een uitgangsscenario te vergelijken met een maatregelscenario.

Deze modules staan onder het tabblad Effecten.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.