Aantal korte ritten auto

Deze module toont het aantal van korte autoritten (korter dan 5 km hemelsbreed) op het totaal aantal autoritten per wegvak van het gekozen submodel.

Toelichting

Kaartbeeld module aantal korte rittenBij het aanmaken van uw uitgangsscenario kiest u een HB-matrix en netwerk. De Mobiliteitsscan deelt het verkeer uit de HB-matrix tijdens de berekening van het scenario toe aan het gekozen netwerk. Hierbij wordt bijgehouden, hoeveel korte en lange autoritten over een wegvak gaan.

In deze module word het aantal van korte ritten getoond. De Mobiliteitsscan biedt ook de mogelijkheid om het aandeel van korte ritten te tonen, gebruik hiervoor het analysemodule Aandeel korte ritten auto.

Kaartbeelden

Deze kaart laat voor elk wegvak het aantal van korte autoritten zien voor de periode passend bij uw scenario.

In de legenda kiest u welk netwerkniveau u ziet.  De opties zijn:

  • "hwn + own": Hoofdwegennet en onderliggend wegennet (level 1, 2 en 0 uit het bronnetwerk) . Deze optie laat dus het hele netwerk zien.
  • "hwn + own belangrijk": Hoofdwegennet en  onderliggend wegennet (level 1 en 2 uit het bronnetwerk).
  • "alleen hwn": Hoofdwegennet (level 1 uit het bronnetwerk).

De omschrijving van de niveau's zijn gebaseerd op het LMS/NRM. Andere verkeersmodellen kunnen een andere indeling hebben. Hierdoor kan het zijn dat de omschrijving niet past bij het getoonde kaartbeeld.

Als u een wegvak aanklikt krijgt u informatie over dit wegvak te zien. U ziet per rijrichting de intensiteit, capaciteit, I/C-verhouding, snelheid belast, snelheid freeflow en het aandeel korte ritten (<5 km).  Deze tabel is toegelicht op de pagina Tabel wegvakinformatie.

Databronnen en rekenregels

In de Mobiliteitsscan is een korte autorit gedefinieerd als een rit die plaatsvindt tussen twee zones die hemelsbreed minder dan 5 km van elkaar liggen. Er wordt gemeten van centroïde naar centroïde.

Voor deze module wordt de toedelingsmethodiek van de Mobiliteitsscan gebruikt.

De informatie wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. In het scenariologboek ziet u welk netwerk dit is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Centroïde

Afhankelijk van het bronmodel is de centroïde het middelpunt of zwaartepunt van een zone. De locatie wordt ingelezen bij de import van het bronmodel.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.