Nieuwe fietsverbinding

Met deze module kunt u het fietsnetwerk uitbreiden met nieuwe wegvakken.

Toelichting

Schermafbeelding module nieuwe fietsverbindingMet deze module kunt u wegvakken met snelheid aan het fietsnetwerk toevoegen. Klik hiervoor op een van de al bestaande kruispunten als startpunt van de nieuwe weg. Daarna kunt u de met het kaartgereedschap 'lijn' de nieuwe weg inteken. U kunt meerdere wegen toevoegen binnen een maatregel.

U klikt op een bestaande kruispunt om een weg te starten. Vandaar kunt u een lijn rechtstreeks met een bestaand knooppunt verbinden of de lijn vorm geven door het plaatsen van tussenpunten. U rondt de weg af met een dubbelklik op een al bestaand kruispunt. Het begin en einde van uw weg kleuren groen.

Zodra u een wegvak of weg heeft afgerond kunt u de snelheid toevoegen.

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Bij het doorrekenen van het maatregelscenario zal het fietsverkeer opnieuw worden toegedeeld op basis van het aangepaste netwerk (zie pagina Toedeling verkeersvraag).

De reistijd op de nieuwe wegvakken wordt berekend als lengte x snelheid.

De stedelijkheidsgraad van de nieuwe link wordt ingevuld aan de hand van de wijk waar het midden van de link zich bevindt.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: fiets

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.