Verander autogebruik van/naar zones

Met deze module kunt u het aantal autoverplaatsingen van/naar een of meerdere zones absoluut of relatief wijzigen.

Toelichting

Met deze module kunt u het aantal autoritten tussen zones aanpassen. In tegenstelling tot de maatregelmodule Verander verkeer op HB-relaties is het hiervoor niet noodzakelijk om de HB-relaties vooraf te analyseren.

U selecteert een of meer zones waarvoor u het autogebruik wilt aanpassen. Om u bij de selectie van de zones te ondersteunen wordt op de kaart het aantal vertrekken in percentielen weergegeven (zie ook analysemodule  Aantal autoritten).

In de linkerkolom kunt u kiezen, hoe u het aantal autoritten wilt aanpassen.

Absoluut: van en naar gebied

U kiest het totaal aantal ritten in de gekozen periode dat vanuit de geselecteerde zones vertrekt en aankomt.  U heeft de keuze om alléén ritten van en naar niet geselecteerde zones te wijzigen of alle ritten.

  • Alleen van en naar buiten gebied. Alleen ritten van de geselecteerde zones naar niet geselecteerde zones worden aangepast. Ritten tussen de geselecteerde zones onderling worden dus niet meegenomen.
  • Alle Ritten. Alle ritten worden meegenomen, dus zowel tussen de geselecteerde zones onderling als ook ritten naar buiten.

Relatief: reductie binnen corridor

Hier kiest u het percentage waarmee de ritten tussen de geselecteerde zones onderling moet worden vermenigvuldigd.

Een percentage van 80 betekent 20% minder ritten, een percentage van 120 juist 20% meer ritten.

We adviseren  u om ook een duidelijke beschrijving van de maatregel via het tekst-veld aan het logboek toe te voegen.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Startpunt voor de berekeningen zijn de zone-indeling en rittenverdeling van het uitgangsscenario (zie scenariologboek).

Bij een absolute wijziging wordt het verschil in aantal ritten evenredig aan de bestaande ritten verdeeld. Bij een percentuele wijziging wordt het aantal ritten vermenigvuldigd met de ingegeven waarde.

Bij selectie van absoluut/alle ritten kan het zo zijn dat het totaal aantal ritten na het nemen van de maatregel niet gelijk is aan het totaal vooraf plus het ingegeven verschil. Dit is te verklaren doordat een vertrek minder van geselecteerde zone naar geselecteerde zone ook een aankomst minder betekent voor een van de geselecteerde zones.


Niveau: normaal

Zones: bronzones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.