Verander autogebruik op HB-relaties

Met deze module kunt u het aantal autoritten aanpassen tussen zones die door u zijn aangewezen in de analysemodule 'Aantal verplaatsingen (tussen zones)'.

Toelichting

Afbeelding module Verander verkeer op HB relatiesIn de module 'Aantal verplaatsingen (tussen zones)' heeft u een HB-matrix met autoverplaatsingen tussen gebieden samengesteld (HB-profiel). In deze module kunt u het aantal verplaatsingen op een of meerdere relaties binnen uw HB-profiel procentueel verminderen of vermeerderen. U doet dit om effect  op het netwerk te kunnen bekijken van maatregelen die naar verwachting een effect hebben op het aantal verplaatsingen.

U bent bijvoorbeeld van plan een fietssnelweg aan te leggen tussen A en B en verwacht dat 2% van de automobilisten in de afstandsklasse tot 15 kilometer  in de periode van uw scenario voortaan voor de fiets zullen kiezen in plaats van de auto.  U maakt in de analysemodule een HB-profiel aan van autoritten tot 15 km. In deze maatregelmodule selecteert u de relatie van A naar B en vermindert het aantal ritten met 2%. Na doorrekening van het scenario kunt u de effecten bekijken op bijvoorbeeld de intensiteiten of de emissies.

Instellingen

In deze module selecteert u alle of een deel van de relaties uit het gekozen HB-profiel met behulp van de kaartgereedschappen. Uw selectie kleurt groen. Vervolgens vult u in met hoeveel procent kunt u het aantal ritten binnen deze selectie wilt verminderen. Om het aantal verplaatsingen te vermeerderen vult u een negatief getal in.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Het aggregatieniveau (postcode 4, wijk, gemeente of raster) is afhankelijk van uw keuze bij de analysemodule 'Aantal verplaatsingen (tussen zones)'.

In de modules op het tabblad Effecten wordt de zone-indeling van het uitgangsscenario gebruikt. Het is daarom noodzakelijk de verandering in de HB-matrix die wordt gebruikt in deze module om te zetten naar veranderingen in de HB-matrix van uw maatregelscenario. Dit gebeurt naar evenredigheid van het aantal verplaatsingen.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.