Emissies CO2

Met deze module kunt u de CO2-emissie van twee scenario's met elkaar vergelijken. Deze module is gebaseerd op de analysemodule CO2-emissie onder de modulegroep Duurzaamheid.

Verschil met analysetool CO2-emissie

Het grootste verschil tussen de module CO2-emissie onder Effecten en Analyse is dat onder Effecten automatisch alle zones selecteert. Ook ziet u hier geen tabel met emissiewaarden naar wegtype.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de emissiewaarden per zone te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen twee uitgangsscenario's zijn (bijvoorbeeld vergelijking ochtend- en avondspits) of een uitgangsscenario en een maatregelscenario. Ook kunt u twee verschillende maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario met elkaar vergelijken.

Kaartbeeld effectenmodule CO2-emissie

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda 


Niveau: normaal

Zones: wijkniveau

Modaliteiten: auto


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.