Verander autogebruik over specifiek wegvak

Met deze module vermindert u het verkeer dat over een specifiek wegvak rijdt.

Toelichting

Door het verkeer te verminderen dat over een specifiek wegvak rijdt kunt u   bijvoorbeeld 'spitsmijdende' programma's simuleren.

Stap 1: Selectie wegvak

Klik op een van de witte wegvakken om de herkomsten en bestemmingen van al het verkeer op dit wegvak te analyseren en start de berekening. De berekening kan enkele minuten duren. U ziet nu een selected link analyse (zie ook de analysemodule Selected Link). De maatregel geeft invloed op alle gekleurde wegvakken.

We adviseren om deze maatregel alleen op wegvakken door te voeren, die binnen het toepassingsgebied van het bronmodel liggen.

Stap 2: Verander autogebruik op wegvak

Links op de pagina ziet u hoe veel ritten over het geselecteerde wegvak komen. U kunt het autogebruik verlagen door een percentage aan te geven waarmee het verkeer gereduceerd moet worden. Na het doorbereken van de maatregel worden de ritten uit de HB-matrix verwijderd.

Kaartweergave Selected Link

Eerdere selectie gebruiken

Omdat het berekenen van de selected link enkele minuten kan duren kunt u eerdere analyses hergebruiken. U selecteert hiervoor in de linkerbalk de datum waarop u de selectie heeft gedaan of kiest op de kaart een van de paars gekleurde links.

Linkerbalk Maatregel Verander autogebruik over specifiek wegvak

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

De getoonde data voor de selected link is berekend door de Mobiliteitsscan en geen onderdeel van de brondata (zie ook de analysemodule Selected Link).

Alleen wegvakken met een intensiteit van 5 of hoger worden getoond.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.