Ruimtelijke ontwikkelingen

Met deze module wijzigt u het aantal vertrekkende en/of aankomende autoritten voor een bestaande of nieuwe locatie.

Toelichting

Deze module heet Ruimtelijke ontwikkelingen omdat u ruimtelijke ontwikkelingen kunt simuleren door extra ritten toe te voegen aan een locatie. Dit kan een nieuwe locatie zijn of een bestaande locatie die u wilt verdichten.

De scan gaat zoeken naar de ‘andere deur’ om volledige verplaatsingen uit de HB-matrix te kunnen wijzigen. Als u bijvoorbeeld 100 aankomsten toevoegt aan een locatie voegt de scan ook exact 100 vertrekken toe aan dezelfde, direct aangrenzende en verder weg gelegen zone(s).

Instellingen

U geeft aan of u ritten wilt toevoegen aan een bestaande of nieuwe locatie. U gebruikt de kaartgereedschappen om de nieuwe locatie toe te voegen of een bestaande locatie te selecteren.

kaartbeeld module ruimtelijke ontwikkelingen

De scan verwacht dat u zelf een inschatting maakt van het aantal ritten dat deze nieuwe locatie genereert in de periode van het gebruikte scenario. U vult deze extra aankomsten en  vertrekken in.

Wilt u geen ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen maar juist een locatie verdunnen? Kies dan voor 'Bestaande locatie wijzigen' en geef een negatief getal in bij vertrekkende of aankomende ritten.

Afbeelding toon ritlengteverdelingDoor het selecteren van een distributiewijze (ritverdeling) kiest u of het accent ligt op lokale, regionale of bovenregionale ritten. U kunt ook kiezen voor een verdeling die evenredig is aan de huidige ritten.

Met de knop 'Toon ritlengteverdeling' ziet u hoe de ritten worden verdeeld over de afstandsklassen.

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Op de pagina 'Ritverdeling nieuwe ritten' leest u meer over de manier waarop ritten worden verdeeld over de zones.

In het scenariologboek ziet u welke data zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.