Ruimtelijke ontwikkelingen

Met deze module wijzigt u het aantal vertrekkende en/of aankomende autoritten voor een bestaande of nieuwe locatie.

Toelichting

Deze module heet Ruimtelijke ontwikkelingen omdat u ruimtelijke ontwikkelingen kunt simuleren door extra ritten toe te voegen aan een locatie. Dit kan een nieuwe locatie zijn of een bestaande locatie die u wilt verdichten.

De scan gaat zoeken naar de ‘andere deur’ om volledige verplaatsingen uit de HB-matrix te kunnen wijzigen. Als u bijvoorbeeld 100 aankomsten toevoegt aan een locatie voegt de scan ook exact 100 vertrekken toe aan dezelfde, direct aangrenzende en verder weg gelegen zone(s).

Instellingen

U geeft aan of u ritten wilt toevoegen aan een bestaande of nieuwe locatie. U gebruikt de kaartgereedschappen om de nieuwe locatie toe te voegen of een bestaande locatie te selecteren.

kaartbeeld module ruimtelijke ontwikkelingen

De scan verwacht dat u zelf een inschatting maakt van het aantal ritten dat deze nieuwe locatie genereert in de periode van het gebruikte scenario. U vult deze extra aankomsten en  vertrekken in.

Wilt u geen ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen maar juist een locatie verdunnen? Kies dan voor 'Bestaande locatie wijzigen' en geef een negatief getal in bij vertrekkende of aankomende ritten.

Afbeelding toon ritlengteverdelingDoor het selecteren van een distributiewijze (ritverdeling) kiest u of het accent ligt op lokale, regionale of bovenregionale ritten. U kunt ook kiezen voor een verdeling die evenredig is aan de huidige ritten.

Met de knop 'Toon ritlengteverdeling' ziet u hoe de ritten worden verdeeld over de afstandsklassen.

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Op de pagina 'Ritverdeling nieuwe ritten' leest u meer over de manier waarop ritten worden verdeeld over de zones.

In het scenariologboek ziet u welke data zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario