Emissie PM₁₀ en NOₓ

Met deze module kunt u de emissie PM10 en NOx van twee scenario's met elkaar vergelijken. Deze module is gebaseerd op de analysemodule emissie PM10 en NOx onder de modulegroep Duurzaamheid.

Verschil met analysetool emissie PM10 en NOx

Als u de kaarten bekijkt voor een uitgangsscenario is deze identiek aan de kaart die u vindt bij de analysemodule emissie PM10 en NOx. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. Ook binnen deze module kunt u kiezen voor een kaart met emissies PM10 of emissies NOx.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de emissies te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en een maatregelscenario zijn of twee maatregelscenario's, die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario.

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda Icoon legenda verbergen

Databronnen en rekenregels

De emissiewaarden worden op dezelfde wijze berekend als bij de analysemodule emissie PM10 en NOx.

Bij uitgangsscenario's worden de emissies berekend op basis van freeflow-snelheden, intensiteiten auto en intensiteiten vracht uit het submodel.

Bij maatregelscenario's worden de effecten van maatregelen die invloed hebben op de freeflow snelheid en/of intensiteiten auto en vracht meegenomen in de berekening.

Auto-intensiteiten in een maatregelscenario worden berekend met behulp van een toedeling van verkeersvraag (zie analysemodule 'Intensiteit auto' voor de methode). Vracht-intensiteiten kunnen middels de maatregel 'Aandeel vrachtverkeer aanpassen' worden gewijzigd.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto/vracht


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.