Nieuwe autowegen toevoegen

Met deze module kunt u het autonetwerk uitbreiden met nieuwe wegvakken.

Toelichting

Kaartbeeld module nieuwe autowegen toevoegenMet deze module kunt u wegvakken aan het autonetwerk toevoegen en daarvan kenmerken opgeven. Klik hiervoor op een van de al bestaande knooppunten (=witte bollen) als startpunt van de nieuwe weg. Daarna kunt u de met het kaartgereedschap 'lijn' de nieuwe weg inteken. U kunt meerdere wegen toevoegen binnen een maatregel.

Er zijn verschillende variaties wegen mogelijk. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Nieuwe weg (een wegvak) tussen twee bestaande knooppunten.

U klikt op een bestaande knooppunt (wit) om een weg te starten. Vandaar kunt u een lijn rechtstreeks met een bestaand knooppunt verbinden of de lijn vorm geven door het plaatsen van tussenpunten. U rondt de weg af met een dubbelklik op een al bestaand knooppunt. Het begin en einde van uw weg kleuren groen.

2. Nieuwe weg met meerdere wegvakken in elkaars verlengde

U klikt op een bestaand knooppunt (wit) om een weg te starten. Om meerdere wegvakken te tekenen creëert u een nieuw knooppunt met een dubbelklik op de gewenste locatie.

Het nieuwe knooppunt kleurt rood. Dit betekent dat het nog niet is aangesloten aan het netwerk. Begin het volgende wegvak door op dit rode knooppunt te klikken. Vandaar kunt u een lijn met een dubbelklik rechtstreeks met een bestaand knooppunt verbinden of opnieuw een extra knooppunt toevoegen. Het eerder aangemaakte nieuwe knooppunt is nu aangesloten en wordt geel.

U eindigt altijd met het aansluiten op een bestaand knooppunt. Het begin en eind van uw weg kleuren groen en de nieuwe knooppunten zijn geel.

3. Nieuwe weg in het 'niets' laten eindigen

U wilt een weg in het 'niets laten eindigen', bijvoorbeeld voor ontsluiting van een nieuwe woonwijk. Voor het intekenen van de weg gebruikt u de instructie onder 2. Het laatste wegvak laat u echter niet eindigen bij een bestaand knooppunt (wit) maar u tekent een lus en sluit het laatste wegvak aan op zichzelf. Op die manier zorgt u ervoor dat een nabijgelegen zone middels voedingslinks aangesloten kan worden op deze nieuwe weg.

Zodra u een wegvak of weg heeft afgerond kunt u per richting de capaciteit en snelheid toevoegen. De snelheid geldt voor spits en freeflow.

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Bij het doorrekenen van het maatregelscenario zal het autoverkeer opnieuw worden toegedeeld op basis van het aangepaste netwerk (zie pagina Toedeling verkeersvraag). Vracht wordt niet opnieuw toegedeeld waardoor intensiteit vracht op de nieuwe weg altijd 0 zal zijn.

De reistijd op de nieuwe wegvakken wordt berekend als lengte x snelheid.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Voedingslinks

Voedingslinks zijn links die de Mobiliteitsscan genereert om de centroïde van een zone aan te sluiten aan een netwerk. Deze links zijn een hulpmiddel en geen onderdeel van het netwerk. Om deze reden worden voedingslinks niet op de kaart getoond.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Centroïde

Afhankelijk van het bronmodel is de centroïde het middelpunt of zwaartepunt van een zone. De locatie wordt ingelezen bij de import van het bronmodel.