Analyse

Binnen de Mobiliteitsscan kunt u analyses doen op data uit verschillende bronnen. Zo krijgt u inzicht in de samenhang tussen ruimtegebruik, verplaatsingsmogelijkheden/-gedrag en knelpunten. Hiervoor maakt u eerst een uitgangsscenario aan.

U vindt de analyse modules binnen de Mobiliteitsscan onder het tabblad Analyse. Bovenaan de pagina selecteert u het uitgangsscenario dat u wilt visualiseren. Daarna selecteert u een module.

Op deze pagina staat een overzicht van de beschikbare modules. Klik op een module voor een toelichting.

Externe bronnen

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.