Analyse

Binnen de Mobiliteitsscan kunt u analyses doen op data uit verschillende bronnen. Zo krijgt u inzicht in de samenhang tussen ruimtegebruik, verplaatsingsmogelijkheden/-gedrag en knelpunten. Hiervoor maakt u eerst een uitgangsscenario aan.

U vindt de analyse modules binnen de Mobiliteitsscan onder het tabblad Analyse. Bovenaan de pagina selecteert u het uitgangsscenario dat u wilt visualiseren. Daarna selecteert u een module.

Op deze pagina staat een overzicht van de beschikbare modules. Klik op een module voor een toelichting.

Infrastructuur en verkeersmanagement