Potentiële bereikbaarheid

Deze module laat zien hoe gebieden scoren op het vlak van relatieve bereikbaarheid van arbeidsplaatsen en werknemers.

Toelichting

Met deze module krijgt u inzicht in de potentiële bereikbaarheid van een zone ten opzichte van het relatief aantal arbeidsplaatsen en werknemers dat binnen een geselecteerd gebied te bereiken is.

Hiervoor kunt u  twee indicatoren voor de relatieve bereikbaarheid analyseren:

  • Ontplooiingsmogelijkheden: het aantal arbeidsplaatsen dat voor de inwoners binnen een gebied te bereiken is binnen een redelijke reistijd met een bepaald vervoermiddel. Dit laat de mate zien waarin inwoners van de regio in gelijke mate toegang tot werkgelegenheid hebben.
  • Economische potenties: het aantal inwoners (potentiële werknemers of klanten) dat binnen een redelijke reistijd met een bepaald vervoermiddel een zone kan bereiken. Dit geeft een beeld van de concurrentiepositie van economisch belangrijke locaties.

Met een redelijke reistijd bedoelen we binnen 30 minuten per auto of binnen 45 minuten per ov.

Kaartbeeld module economische potenties

Kaartbeelden

U ziet per zone of deze zone relatief goed of slecht bereikbaar is. Standaard wordt de bereikbaarheid bepaald ten opzichte van de andere zichtbare zones (zones in kaartuitsnede). Als u in de legenda kiest voor 'vaste kleuren' in plaats van 'bepalen binnen uitsnede' ziet u de bereikbaarheid ten opzichte van alle zones in het bronmodel.

Door te klikken op een zone opent een venster met informatie over het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in deze zone.

Scenario's vergelijken

Afbelding van de functionaliteit tweede kaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de relatieve bereikbaarheid van inwoners of arbeidsplaatsen van twee verschillende uitgangsscenario's vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan het tabblad Effecten. Enige verschil is dat op het tabblad Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

U kunt zowel de scenariowaarden vergelijken als de relatieve verschillen tussen twee scenario's.

Bronnen en rekenregels

Kaartbeeld module economische potenties selecteerde zoneMet ‘relatief’ bedoelen we de bereikbaarheid van een zone ten opzichte van andere zones in de kaartuitsnede. Deze kaartuitsnede staat los van de selectie van uw uitgangsscenario.

Voor de berekening is gebruik gemaakt van een afstandsvervalcurve: inwoners dichterbij tellen sterker mee dan inwoners verder weg. Meer informatie over de hiervoor gebruikte bereikbaarheidswaarde vindt u op de pagina Rekenregels Potentiële bereikbaarheid.

Als het bronmodel een reistijdmatrix bevat wordt deze gebruikt voor de berekening van de bereikbaarheidswaarde. Anders wordt de bron-reistijdenmatrix+ gebruikt die is berekend door de Mobiliteitsscan op basis van de snelste route over het bronnetwerk.

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzones

Modaliteit: auto, ov, fiets

Rekenregels & downloads


Bron-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen alle zones in het bronmodel. Deze wordt aangeleverd met het bronmodel, of kan door de Mobiliteitsscan berekend worden. Alle zones worden gebruikt.

Bron-reistijdenmatrix +

Door de Mobiliteitsscan berekende bron-reistijdenmatrix. Deze matrix wordt berekend als het bronmodel geen reistijdenmatrix bevat. Reistijden worden berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra algoritme.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.