Eigenschappen fietsnetwerk

Met deze module kunt u eigenschappen bekijken van het fietsnetwerk: snelheden, (berekende) intensiteiten en voedingslinks.

Toelichting

Schermafbeelding analysemodule fietsnetwerkBij het aanmaken van uw uitgangsscenario kiest u een fietsnetwerk. Bij de import van dit netwerk is per wegvak een snelheid meegegeven. U kunt deze snelheid bekijken.

Tijdens het berekenen van het uitgangsscenario worden voedingslinks gegenereerd waarmee de bronzones worden aangetakt op het netwerk. Vervolgens worden de verplaatsingen tussen zones toegedeeld aan het netwerk. De voedingslinks en resulterende intensiteiten bekijkt u op de kaart.

Kaartbeelden

U ziet een uitsnede van het gekozen fietsnetwerk. Deze uitsnede bevat uw studiegebied plus 2 kilometer.

In de linkerbalk kiest u welke eigenschap u op de kaart ziet.

Als u een wegvak aanklikt krijgt u informatie over dit wegvak te zien. U ziet per rijrichting de snelheid, intensiteit en stedelijkheid.

Scenario's vergelijken

U kunt twee scenario's vergelijken binnen de  effectenmodule eigenschappen fietsnetwerk.

Databronnen en rekenregels

De snelheid wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. In het scenariologboek ziet u welk netwerk dit is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.

De Mobiliteitsscan maakt voor de voedingslinks gebruik van een algoritme waarmee per zone maximaal 3 voedingslinks worden gegenereerd. De snelheid op deze voedingslinks is 14 km/uur.

De toedeling vindt plaats op basis van het kortste paden algoritme (Dijkstra) en is gebaseerd op een enkele route.

De stedelijkheidsklasse van iedere link is ingevuld aan de hand van de wijk waar het midden van de link zich bevindt. Het betreft cijfers van het CBS voor 2018.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: fiets


Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.