Afstandsverdeling ritten

Deze module toont het aandeel verplaatsingen binnen een gekozen afstand per modaliteit en per richting.

Toelichting

Voor een gekozen afstand  wordt aangegeven welk aandeel van het totaal aantal vertrekkende of aankomende verplaatsingen uit het geselecteerde gebied verplaatsingen binnen deze afstandsklassen zijn. U kiest uit verplaatsingen auto/vracht, openbaar vervoer of fiets.

Afbeelding1

Kaartbeelden

De kaart toont het aandeel verplaatsingen per zone korter dan de gekozen afstand. Voor de kaart is het aandeel opgedeeld in vijf categorieën van elk twintig procent.

Door op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. In deze tabel ziet het aantal en aandeel verplaatsingen tot de gekozen afstand. Ook ziet u het aantal en aandeel verplaatsingen voor de standaard afstandsklassen:

  • < 3,5 km
  • 3,5 tot 5 km
  • 5 tot 7,5 km
  • 7,5 tot 10 km
  • 10 tot 20 km
  • 20 tot 50 km
  • 50 tot 100 km
  • >= 100 km

U klikt op "toon gehele scenario" in de titel van de geopende tabel om het aantal en aandeel verplaatsingen per afstandsklasse te bekijken voor het totaal van alle zones in uw uitgangsscenario.  Wilt u terug naar de data voor de geselecteerde zone dan klikt u op "toon geselecteerde zone".

U kunt de informatie uit de getoonde tabel downloaden als .csv bestand middels de knop Download downloadknop.

Databronnen en rekenregels

De getoonde informatie wordt berekend op basis van de HB-matrix bij het gebruikte model. Voor de afstand wordt gebruik gemaakt van de afstand tussen centroïdes van zones. Intrazonale verplaatsingen zijn daardoor altijd korter dan 1 km.

Let op. Door de aggregatie van zones in de scan worden de afstanden naar mate u verder verwijderd bent van het studiegebied automatisch groter. Selecteer daarom voor analyses alleen zones binnen uw studiegebied.

In het logboek vindt u informatie over het gebruikte bronmodel en submodel.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: scenario-zones

Modaliteit: auto,  vracht, ov en fiets


HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Centroïde

Afhankelijk van het bronmodel is de centroïde het middelpunt of zwaartepunt van een zone. De locatie wordt ingelezen bij de import van het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.