Dekking OV-haltes

Met deze module heeft u inzicht in de dekkingsgraad van de haltes binnen het OV-netwerk. Hiermee kunt u analyseren hoe goed gebieden worden ontsloten tot het OV-netwerk.

Toelichting

Met deze module heeft u inzicht in de dekkingsgraad van de haltes binnen het OV-netwerk. De aanname is dat een OV-halte lopend of per fiets bereikbaar moet zijn. Met deze module kunt u analyseren welke gebieden nog onvoldoende ontsloten zijn tot het OV-netwerk.

Kaartbeelden

De stippen op de kaart geven haltes binnen het OV-netwerk weer. U selecteert voor welke OV-modaliteiten u opneemt in de analyse. Om de haltes worden gele transparante hemelsbrede afstandscirkels weergegeven die de reistijd voor lopen of fietsen weergeven afhankelijk van uw selectie.

Dekking OV-haltes: lopen, alle modaliteiten
Voorbeeld dekking OV-haltes: lopen, alle modaliteiten
Dekking OV-haltes: fiets, trein
Voorbeeld dekking OV-haltes: fietsen, treinstations

Standaard wordt er een reistijd voor voor- en natransport van 15 minuten weergegeven. Deze reistijd kunt u handmatig wijzigen.

Bronnen en rekenregels

De module toont het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario.  Het betreft een netwerk voor ochtend- of avondspits.

De cirkels op de kaart representeren reistijden per halte, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 5 km/u voor lopen en 20 km/u voor fietsen.


Niveau: normaal

Zones: bronzone

Modaliteit: OV


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.