Brondata importeren

De Mobiliteitsscan bevat een importmodule waarmee brondata uit stedelijke en/of andere regionale modellen kan worden ingelezen.  De ingelezen data bepaalt welke modules beschikbaar zijn.

Locatie importmodule

U vindt de importmodule onder beheer -> importeren. Importeren

Er zijn meerdere submodules:

De importmodule is alleen beschikbaar voor gebruikers met een 'expert'-licentie. Heeft u een 'normale' licentie en wenst u een 'expert'-licentie dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Mobiliteitsscan via mobiliteitsscan@rws.nl.

Upload brondata

Dataformaat bronmodel

U importeert een zip-bestand met bestanden die voldoen aan het juiste formaat zoals beschreven op de pagina 'Details import bronmodel'.

Uw importbestand bestaat minimaal uit:

 • een beschrijving van het model
 • een autonetwerk (binnen Nederland)
 • een zonebestand
 • een HB-matrix auto voor alle motieven in de ochtend- of avondspits
 • reistijden auto

Het zip-bestand kan daarnaast extra informatie bevatten over:

 • Socio-economische data
 • Kruispuntvertragingen
 • Andere vervoerswijzen (vracht, ov en fiets)
 • Andere motieven (woonwerk, zakelijk en overig)
 • Andere periodes (ochtendspits, avondspits en etmaal)
 • Afstanden
 • Referentielijn Bereikbaarheids-index (nodig om de modules rondom de BBI te kunnen gebruiken)

Uploaden bronmodel

Om het zip-bestand te uploaden selecteert u deze in de importmodule (Beheer -> Importeren -> Upload brondata). U kunt een fietsnetwerk koppelen aan uw databron. Deze zal dan default worden  aangeboden bij het aanmaken van een uitgangsscenario.

Uw databronnen zijn standaard alleen voor uzelf beschikbaar in de Mobiliteitsscan. U kunt deze vanuit uw account delen met anderen. Wilt u dat anderen toegang tot de data via de Mobiliteitsscan ook bij u kan opvragen dan vinkt u 'Deze databron zichtbaar maken voor andere gebruikers' aan. Gebruikers zien alleen dat de data bestaat, u bepaalt nog steeds of ze ook toegang krijgen.

Na een klik op de knop 'Upload' wordt de upload gestart. Upload brondataOnderin uw browser kunt u zien hoe ver de upload is. Op 100% krijgt u te zien of de upload van het bestand geslaagd is.

De verwerking van het bestand gaat verder op de achtergrond.  U hoeft hier niet op te wachten. Na afloop van de verwerking ontvangt u een e-mail waarin staat of de import gelukt is. Deze mail bevat daarnaast optionele informatie waarom de import niet geslaagd is en/of waarschuwingen over de ingeladen data. De verwerking neemt meerdere uren in beslag.

Lukt het ondanks de instructies niet om uw bestanden te importeren? Neem dan contact op met de helpdesk Mobiliteitsscan via mobiliteitsscan@rws.nl.

Bewerkingen

De scan slaat alle ingelezen data in principe onbewerkt op in de database als brondata. Voedingslinks worden wel geïmporteerd maar verder niet gebruikt in de tool.

Netwerklinks zonder intensiteit krijgen een snelheid van 1 km/uur. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat bij de toedeling door de Mobiliteitsscan deze wegen wel veel gebruikt worden.

Upload netwerk openbaar vervoer

OV-netwerken kunnen in de Mobiliteitsscan worden geïmporteerd. Dit OV-netwerk kan vervolgens gekozen worden bij het aanmaken van een uitgangsscenario. Een gereduceerde versie (buiten het studiegebied) wordt vervolgens gebruikt in het scenario.

Dataformaat OV-netwerk

U importeert een zip-bestand met bestanden die voldoen aan het juiste formaat zoals beschreven op de pagina 'Details import OV-netwerk'.

Uw zip-bestand bevat de volgende inhoud:

 • csv – Unieke OV-lijnen
 • shp – Haltepunten
 • shp – Halteparen, een verbinding van twee aansluitende haltes waar een OV-lijn overheen rijdt.

Importen van een OV-netwerk

Om het zip-bestand te uploaden selecteert u deze in de importmodule (Beheer -> Importeren -> Upload OV-netwerk).

U geeft het netwerk een duidelijke naam en beschrijving en kiest het bijbehorende coördinatenstelsel. De naam en beschrijving zijn voor gebruikers later zichtbaar in het logboek. Het is daarom van belang compleet te zijn in beschrijving. Denk hierbij aan bronnen, jaar, methode, contactpersoon etc.

Upload fietsnetwerk

Fietsnetwerken kunnen in de Mobiliteitsscan worden geïmporteerd. Dit fietsnetwerk kan vervolgens gekozen worden bij het aanmaken van een uitgangsscenario. Een uitsnede rondom het studiegebied wordt vervolgens gebruikt in het scenario.

Dataformaat fietsnetwerk

U importeert een zip-bestand met bestanden die voldoen aan het juiste formaat zoals beschreven op de pagina 'Details import fietsnetwerk'.

Het fietsnetwerk wordt aangeleverd als zip-bestand met de volgende inhoud:

 • shp  - Links, een verbinding tussen twee knopen

Importen van een fietsnetwerk

Om het zip-bestand te uploaden selecteert u deze in de importmodule (Beheer -> Importeren -> Upload fietsnetwerk). De dialoog geeft de mogelijkheid een zip-bestand te selecteren en een naam en beschrijving op te geven. Er moet ook een coördinatenstelsel gekozen worden van de aangeleverde shapefiles binnen de zip.

De naam en beschrijving zijn voor gebruikers later zichtbaar in het logboek. Het is daarom van belang compleet te zijn in beschrijving. Denk hierbij aan bronnen, jaar, methode, contactpersoon etc.

Bewerkingen

De scan slaat alle ingelezen data in principe onbewerkt op in de database als brondata. Tijdens dit proces wordt aan iedere link een stedelijkheidsklasse toegekend. Voor iedere link wordt gekeken in welke wijk het middelpunt van de link ligt. De stedelijkheidsklasse van deze wijk wordt bij het fietsnetwerk opgeslagen als attribuut van de link.


Voedingslinks

Voedingslinks zijn links die de Mobiliteitsscan genereert om de centroïde van een zone aan te sluiten aan een netwerk. Deze links zijn een hulpmiddel en geen onderdeel van het netwerk. Om deze reden worden voedingslinks niet op de kaart getoond.

Centroïde

Afhankelijk van het bronmodel is de centroïde het middelpunt of zwaartepunt van een zone. De locatie wordt ingelezen bij de import van het bronmodel.