Eigenschappen OV-netwerk

Met deze module kunt u de netwerkeigenschappen bekijken die horen bij de gekozen brondata voor openbaar vervoer: lijnen, haltes,  OV-modaliteiten,  vervoerder en  frequenties.

Toelichting

Bij het aanmaken van uw uitgangsscenario  kiest u een OV-netwerk. Met deze module bekijkt u de eigenschappen van dit netwerk zoals meegegeven bij de import. De eigenschappen zijn gekoppeld aan een periode (ochtendspits of avondspits).

Kaartbeelden

Kaartbeeld netwerk openbaar vervoerOp de kaart ziet u het geselecteerde OV-netwerk. Elke OV-modaliteit heeft een eigen kleur.

In de linkerbalk kunt u een selectie maken wat u op de kaart wilt zien. Onder Elementen kunt u kiezen uit lijnen en/of haltes. En voor de haltes bepaald u onder Haltestypes welke haltes u wilt zien. Onder Modaliteiten kunt u kiezen welke OV-modaliteiten op de kaart getoond worden.

De eigenschappen die kunnen worden geselecteerd zijn afhankelijk van de gebruikersrol. Standaard wordt het bronnetwerk getoond, expertgebruikers kunnen ook het scenarionetwerk bekijken.

Alle gebruikers hebben de opties:

 • Elementen: Lijnen en/of haltes
 • Haltetypes: Alle haltes of alleen begin- en eindhaltes
 • Modaliteiten: Trein, metro, HOV-tram, Tram, HOV-bus, Bus, Veerpont, Overig

Expertgebruikers hebben de extra opties:

 • Elementen:  Voedingslinks en -haltes
 • Haltetypes: Alleen overstaphaltes

Scenario-haltes markerenVerder heeft u de optie om alle haltes te markeren die worden meegenomen in het uitgangsscenario door te klikken op 'Scenariohaltes markeren'.

Informatie over lijnen en haltes

Als u een lijn of halte aanklikt krijgt u informatie over deze lijn of halte te zien in de infotabel onder de kaart.

Als u op een lijn klikt, krijgt u de volgende informatie te zien:Kaartbeeld selectie OV-lijn

 • Lijnnummer
 • Begin-en eindhalte
 • Lijn-ID (dit kan nuttig zijn voor debugging van het netwerk)
 • Vervoerder
 • Frequentie van voertuigen op deze lijn per uur in de periode van het uitgangsscenario

In het geval dat meerdere lijnen over één traject gaan, worden deze allemaal in de info-tabel getoond.

Let wel:  De heen-en terugrichtingen van een traject worden als aparte lijn weer gegeven. Ook lijnen die soms een afwijkende route rijden worden apart weergegeven. U zult dus vaak meerdere lijnen met hetzelfde lijnnummer met verschillende begin-en eindhaltes zien.

Als u op een halte klikt, krijgt u de volgende informatie te zien:Kaartweergave van een selectie van een halte

 • Locatienaam (meestal de gemeente)
 • Naam van de halte
 • Halte-ID (dit kan nuttig zijn voor debugging van het netwerk)
 • Haltetype: dit is een indeling die de Mobiliteitsscan maakt. Zie databronnen en rekenregels.
 • Passerende lijnen: alle lijnen die langs deze halte rijden.

Kortste route tussen haltes of zones

Met de knop “route selecteren”  kunt u de kortste route berekenen tussen twee haltes of zones:

 • Selecteer 2 zones of 2 haltes in de kaart.
 • De knoppen “start berekening” en “annuleren” en de lijst met “eerder berekende routes” wordt getoond.
 • U selecteert een eerder berekende route om deze opnieuw te tonen of klikt op start Start berekening om de berekening uit te voeren voor de geselecteerde zones/haltes.
 • Met de knop annuleren keert u weer terug naar de analyse waar kan worden gefilterd op eigenschappen.

U ziet rechts in de kaart het resultaat van de berekening. Hierbij worden:

 • Alle haltes op de route groen weergegeven.
 • In- uit- en overstaphaltes aangegeven met een groene ring.
 • Indien van toepassing zijn de geselecteerde voedingslinks groen gekleurd

Scenario's vergelijken

Onder het tabblad Effecten vindt u het equivalent van de analysemodule: de effectenmodule Eigenschappen OV-netwerk. Deze module heeft exact dezelfde functionaliteiten als de analysemodule met de extra optie om twee netwerken naast elkaar te zetten en visueel te vergelijken.

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van OV-netwerk u tijdens het aanmaken van het uitgangsscenario heeft gekoppeld aan het gebruikte bronmodel.  De Mobiliteitsscan maakt een scenarionetwerk OV aan en berekent scenarioreistijden. Meer hierover leest u op de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer'.

Het scenarionetwerk kent de volgende haltetypes:

 • Begin-en eindhaltes: de eerste en de laatste halte op een lijn. Deze haltes zijn onderdeel van de scenariohaltes.
 • Overstaphaltes: eerstvolgende halte waar op een andere lijn overgestapt kan worden. Deze haltes zijn onderdeel van de scenariohaltes.
 • Overige halte: haltes die geen begin-, eind-of overstaphaltes zijn. Deze haltes zijn geen onderdeel van de scenariohaltes.

Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzones en scenario-zones

Modaliteit: OV


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.