OV-Netwerkindicatoren

In deze module kunt u indicatoren berekenen die de staat van het OV-netwerk weergeven. Hierbij gaat het om het aantal lijnen dat bij een halte aansluit en de frequentie waarmee een halte wordt bedient.

Toelichting

In deze module analyseren we het OV-netwerk op basis van indicatoren uit de grafentheorie. Alle OV-lijnen worden hiervoor samengevat tot één netwerk. Op basis van deze analyse kunt u zien hoe robuust het OV-netwerk is in het algemeen, en welke haltes en verbindingen hierin een belangrijke rol spelen.

Kaartbeelden

Kaartbeeld module OV-netwerkindicatorenOp de kaart ziet u OV-haltes en  OV-lijnen. In deze module kunt u kiezen tussen twee netwerkindicatoren:

 • Links per halte : Het aantal lijnen dat langs een halte rijdt. In de grafentheorie wordt deze indicator ook 'degree-centrality' genoemd.
 • Frequentie per halte : De frequentie waarmee een halte wordt bediend door alle passerende lijnen. In de grafentheorie wordt deze indicator ook 'weighted degree-centrality' genoemd.

De haltes worden ingekleurd op basis van de gekozen indicator. Een donkerdere halte heeft een centralere plek in het netwerk omdat er meer lijnen passeren of omdat er lijnen met een hogere frequentie passeren. Dat betekent dat deze halte een belangrijke functie in het netwerk heeft.

Informatie over lijnen en haltes

Als u een lijn of halte aanklikt krijgt u informatie over deze lijn of halte te zien in de info-tabel onder de kaart.

Als u op een lijn klikt, krijgt u de volgende informatie te zien:

 • Lijnnummer
 • Begin-en eindhalte
 • Lijn-ID (dit kan nuttig zijn voor debugging van het netwerk)
 • Vervoerder
 • Frequentie van voertuigen op deze lijn per uur

In het geval dat meerdere lijnen over één traject gaan, worden deze allemaal in de info-tabel getoond.

Let wel:  De heen-en terugrichting van een traject worden als aparte lijn weer gegeven. Ook lijnen die soms een afwijkende route rijden worden apart weer gegeven. U zult dus vaak meerdere lijnen met dezelfde lijnnummer met verschillende begin-en eindhaltes zien.

Als u op een halte klikt, krijgt u de volgende informatie te zien:

 • Locatienaam (meestal de gemeente)
 • Naam van de halte
 • Halte-ID (dit kan nuttig zijn voor debugging van het netwerk)
 • Haltetype: dit is een indeling die de Mobiliteitsscan maakt. Zie databronnen en rekenregels.
 • Passerende lijnen: alle lijnen die langs deze halte rijden.

Scenario's vergelijken

Onder het tabblad Effecten vindt u het equivalent van de analysemodule: de effectenmodule OV-netwerkeigenschappen. Deze module heeft exact dezelfde functionaliteiten als de analysemodule met de extra optie om twee netwerken naast elkaar te zetten.

Bronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van OV-netwerk dat u tijdens het aanmaken van het uitgangsscenario heeft gekoppeld aan het gebruikte bronmodel.

Het scenarionetwerk kent de volgende haltetypes:

 • Begin-en eindhaltes: de eerste en de laatste halte op een lijn. Deze haltes zijn onderdeel van de scenariohaltes.
 • Overstaphaltes: eerstvolgende halte waar op een andere lijn overgestapt kan worden. Deze haltes zijn onderdeel van de scenariohaltes.
 • Overige haltes: haltes die geen begin-, eind-of overstaphaltes zijn. Deze haltes zijn geen onderdeel van de scenariohaltes.

Meer over de verschillende types haltes leest u op de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer'.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: n.v.t.

Modaliteit: OV


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.