OV-haltes per zone

Met deze module kunt u snel inzicht krijgen in hoe goed het OV-aanbod is voor een zone. Hiermee analyseert u de ruimtelijke verdeling van OV-haltes. Indien gewenst kunt u het aantal haltes in de zones wegen naar het aantal inwoners of arbeidsplaatsen.

Toelichting

Met deze module kunt u snel inzicht krijgen in hoe goed het OV-aanbod is voor een zone. Indien gewenst kunt u het aantal haltes in de zones wegen naar het aantal inwoners of arbeidsplaatsen.

Kaartbeelden

Kaartweergave module Toegang OV-haltes per zone

Op de kaart ziet u het relatieve aantal haltes in een zone.  Indien gewenst kunt u het aantal haltes in de zone wegen naar aantal inwoners of arbeidsplaatsen. Een andere optie is om te kijken naar het aantal inwoners of arbeidsplaatsen per halte.

Mogelijke instellingen

U kunt kiezen om het aantal haltes te wegen met socio-economische gegevens. U heeft hierbij de volgende opties:

 • Ongewogen: Aantal haltes in een zone
 • Inwoners per halte (aantal inwoners/aantal haltes in een zone)
 • Arbeidsplaatsen per halte (aantal arbeidsplaatsen/aantal haltes in een zone)
 • Haltes per inwoner (aantal haltes/aantal inwoners is een zone)
 • Haltes per arbeidsplaats (aantal haltes/aantal arbeidsplaatsen in een zone)

U kiest voor welke OV-modaliteiten u de haltes meeneemt. Wilt u alleen weten hoeveel bushaltes er relatief zijn in een zone dan selecteert u onder modaliteiten alleen 'bus'.

En u heeft de keuze om naar bronzones of naar scenariozones te kijken. Uw voorkeur hangt af van het doel van de analyse.

Extra informatie

Door op een zone in de kaart te klikken opent een tabel met informatie over de zone onderin het scherm. U ziet informatie over:

 • Aantal haltes in de zone
 • Aantal haltes per inwoner
 • Aantal inwoners per halte
 • Aantal haltes per arbeidsplaats
 • Aantal arbeidsplaatsen per halte
 • Gemiddelde frequentie (gemiddelde frequentie van alle passerende lijnen van de haltes in een zone)
 • Gemiddelde hemelsbrede afstand tussen haltes (gemiddelde van alle hemelsbrede afstanden tussen haltes in een zone)

Legenda Toegang OV-haltes per zoneSchaling en zonecirkels

Via de legenda, rechts bovenin het scherm, kunt u onder “schaling” instellen of de bollen ingekleurd moeten worden op basis van relatieve aantallen voor de hele kaart (vaste kleuren) of enkel voor het stuk kaart dat u in het scherm ziet (bepalen binnen uitsneden). Onder zonecirkels kunt u het formaat van de zonecirkels instellen.

Scenario's vergelijken

Onder het tabblad Effecten vindt u het equivalent van de analysemodule: de effectenmodule Toegang tot OV-haltes per zone. Deze module heeft dezelfde functionaliteiten als de analysemodule met de extra optie scenario's met elkaar te kunnen vergelijken.

In de effectenmodule zijn de effecten alleen zichtbaar op het scenario-netwerk.

U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de legenda kiezen uit de volgende opties:

 • Tonen absoluut verschil
 • Tonen relatief verschil
 • Tonen scenario waarden

Bronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Voor het koppelen van haltes aan zones wordt elke halte gekoppeld aan de dichtstbijzijnde zone. Hierbij betekent dichtstbijzijnd de kortste hemelsbrede afstand.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: bronzones of scenariozones

Modaliteit: OV


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.