Selected Stop

Met deze module kunt u voor alle haltes die op de routes liggen die via een geselecteerde halte lopen, weergeven hoeveel van deze routes een halte passeert.

Toelichting

Met deze module kunt u een analyse uitvoeren die op de selected link-analyse lijkt, maar dan voor het OV-netwerk. Per halte wordt opgeteld hoe vaak een van de snelste paden, die ook via de geselecteerde halte loopt, langs deze halte loopt. Hiermee krijgt u een indruk van de overstapmogelijkheden in het netwerk ten opzichte van  de geselecteerde halte.

Kaartbeelden

Selected stop_balkDe kaart toont bij opening een OV-netwerk met witte of paarse haltes:

  • Witte haltes, deze haltes zijn nog niet eerder berekend binnen het geselecteerd uitgangsscenario.
  • Paarse haltes, deze haltes zijn eerder berekend binnen het geselecteerd uitgangsscenario. U kunt de analyse direct bekijken door op de halte op de kaart te klikken. Het is ook mogelijk een eerder berekende halte te selecteren op basis van de datum en tijd van de berekening. Een overzicht daarvan ziet u in de linkerbalk.

Onder de haltes wordt het OV-bronnetwerk getoond.

Op de kaart selecteert u een halte waarvoor u de berekening wilt laten uitvoeren. De door u geselecteerde halte wordt groen gekleurd. Klik vervolgens op de knop "start" om de berekening uit te laten voeren.

Let wel: De berekening kan enkele minuten duren. De berekening wordt in de achtergrond uitgevoerd. De status van de berekening is terug te vinden op de beheerpagina onder “Scenario’s”.

Na de berekening van “Selected stop” worden alle haltes die op de routes liggen die via de geselecteerde halte lopen gekleurd. De kleur van iedere halte representeert het aantal routes dat deze halte passeert.

Kaartbeeld van de module Selected Stop

Interpretatie

Anders dan de selected link analyse toont de selected stop analyse geen inzichten over de  herkomst- en bestemmingsrelaties. De selected stop analyse is een middel om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het netwerk zelf, ten opzichte van een geselecteerde halte. Met deze analyse krijgt u een indruk van de mogelijke routes die OV-gebruikers kiezen.

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario. Dit netwerk is tijdens de berekening van het uitgangsscenario gereduceerd. Deze module maakt gebruik van de voedingshaltes binnen dit gereduceerde netwerk. Zie de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer' voor meer informatie over dit netwerk.

De module berekent de kortste routes tussen alle voedingshaltes door gebruik te maken van het Dijkstra algoritme. Hierbij is er geen limiet opgenomen voor de maximale reistijd.  Alleen routes, die via de door de gebruiker geselecteerde halte lopen, worden behouden. Dit is inclusief alle routes die in dezelfde zone liggen. Vervolgens wordt voor elke halte in het bronnetwerk berekend hoeveel van de overgebleven routes via de desbetreffende halte lopen.