Floating Car Data

De module Floating Car Data (FCD) toont de gemiddelde snelheid op basis van data van Inrix en Be-Mobile. Deze data wordt onder voorwaarden beschikbaar gesteld door NDW. (Nationale Databank Wegverkeersgegevens)

Databron

Floating Car Data (FCD) in de Mobiliteitsscan bevatten de gemeten snelheden op het gehele wegennet. De data is afkomstig uit onder andere navigatiesystemen en apps op mobiele telefoons. Deze data is door NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) bij twee partijen ingekocht ( Inrix en Be-Mobile) onder een licentie voor uitsluitend publiek gebruik.

Tot 2018 is FCD van de leverancier Inrix gebruikt om de Mobiliteitsscan van snelheden te voorzien. Vanaf 2018 is FCD data van Be-Mobile beschikbaar.

In de Mobiliteitsscan zijn twee afleidingen van de ruwe FCD beschikbaar: de gemiddelde snelheid over verschillende perioden op de dag en de S85. Deze afleidingen zijn beschreven in:

Berekende gemiddelde snelheid

Voor de berekening van de jaargemiddelde snelheid is voor heel Nederland voor het wegennet de gemiddelde snelheid voor drie dagdelen bepaald gedurende een periode van ongeveer een jaar.

De dagdelen zijn:

 • Ochtendspits: gemiddelde tussen 7 -9 uur
 • Avondspits: gemiddelde tussen 16 - 18 uur
 • Freeflow: gemiddelde van de overige uren

U kiest binnen de module welke dataset u wilt bekijken. Voor Be-Mobile data kunt u kiezen tussen een samengesteld NRM (Nederlands Regionaal Model)-netwerk of het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens)-netwerk.

FCD_linkerkant

Vervolgens kiest u de periode waarvoor u de gemiddelde snelheid wilt bekijken en stelt u gewenste de dekkingsgraad en s85-waarde in. U kiest een dekkingsgraad boven de 10% (daaronder zijn de data te onbetrouwbaar). Tussen de 10 en 25% adviseert NDW voorzichtig te zijn met conclusies: de data zijn mogelijk niet betrouwbaar.

Klik op de knop 'Pas filter toe' om de snelheden op de kaart te bekijken.

Schermafbeelding FCD-snelheden

Als wegvakken vlak bij elkaar liggen wordt uitgezoomd het wegvak getoond met de laagste snelheid. U zoomt verder in om afzonderlijke wegvakken te bekijken.

U klikt op een wegvak voor meer informatie. U ziet:

 • Naam wegvak (alle gebruikers met licentie Expert)
 • Rijrichting
 • Snelheid ochtend
 • Snelheid avond
 • Snelheid freeflow
 • Dekkingsgraad ochtend
 • Dekkingsgraad avond
 • Dekkingsgraad freeflow
 • Schatting V85 waarde

S85

De S85 is een schatting van de V85 op basis van FCD. De V85 geeft aan wat de snelheid is die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden.

De S85 is beschikbaar op weekdagniveau.

U klikt op een wegvak om de S85 van dat wegvak te bekijken in een tabel.

Tabel FCD

Disclaimer data

Filtering data

Voor de berekening heeft een filtering plaatsgevonden:

 • Het wegennet is gefilterd op functional roadclass (FRC). De FRC geeft een onderverdeling in wegtypering. FRC 1 betreft het hoofdwegennet, terwijl FRC 8 een woonstraat betreft. De roadclasses 1 – 5 zijn opgenomen in de dataset. Van wegen met een hogere FRC is bekend dat de dekking te laag is om tot een goede snelheidswaarden te komen.
 • Wegen / segmenten met een maximumsnelheid onder de 50 km/u zijn uit de dataset gefilterd.
 • De combinatie FRC 5 en een maximum snelheid van >60 km/u is uit de dataset gefilterd. Dit zijn vooral wegen in woonwijken waarvan bekend is dat de maximum snelheid in de basiskaart onjuist is
 • Segmenten waar gedurende het jaar de maximum snelheid gewijzigd is zijn uitgefilterd. Een wijziging van de snelheid heeft invloed op de berekeningen waardoor deze onvoldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Geschiktheid

De data is geschikt voor wegen met een snelheidslimiet van 50 – 130 km/u, uitgezonderd:

 • toe- en afritten en verbindingswegen in knooppunten,
 • wegen met een variabele snelheidslimiet,
 • wegvakken waar de snelheidslimiet omlaag gaat (bijvoorbeeld op de grens van de bebouwde kom).

Voor wegvakken met bovengenoemde eigenschappen wordt afgeraden de berekende gemiddelde snelheid en S85 te gebruiken.

Betrouwbaarheid

 • De gemiddelde snelheid en S85 zijn niet betrouwbaar op wegvakken waar de maximum snelheid in FCD afwijkt van de werkelijke maximum snelheid op dat wegvak. De maximum snelheid waarop de gemiddelde snelheid en de S85 gebaseerd worden komt uit OpenStreetMap.
 • Be-Mobile levert enkel data als er voor het betreffende segment in het voorgaande half uur een voertuig gepasseerd is. Verder wordt de waarde die zij leveren gebaseerd op maximaal 10 voertuigen. Om te voorkomen dat de berekening op te weinig voertuigen gebaseerd wordt, is ervoor gekozen om een gedeelte van de dataset op te schonen. Hierbij worden de resultaten van segmenten met te weinig data verwijderd uit de dataset.
 • Op dit moment werkt het mapmatching algortime van FCD nog niet optimaal bij rijbaansplitsingen (onder andere aansluitingen) en parallelbanen. De wegen liggen dan dermate dicht bij elkaar dat het moeilijker is om de juiste weg te matchen. De resultaten van de berekening van de gemiddelde snelheid en de S85 kunnen op deze plekken minder betrouwbaar zijn

Voorwaarden

NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) biedt Floating Car Data (FCD) aan onder voorwaarden (pdf, 366 kB). U heeft toegang tot de module als u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

Bij uw Licentie aanvragen zijn geen FCD-data gekoppeld aan uw account. Neem contact op met support@mobiliteitsscan.nl om de koppeling te maken.

Externe bronnen

Modules in de groep Externe bronnen hebben geen relatie met uw uitgangsscenario. U kunt de data gebruiken als extra informatie.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.