Maatregelscenario aanmaken

De Mobiliteitsscan biedt de mogelijkheid eerste orde effecten van simpele maatregelen door te rekenen. Dit gebeurt in een maatregelscenario.

Op deze pagina worden de stappen voor het aanmaken van een maatregelscenario en het nemen van maatregelen toegelicht:

Module openen

Een maatregelscenario is gebaseerd op een uitgangsscenario. U selecteert onder het tabblad 'Maatregelen' het uitgangsscenario waarbinnen u maatregelen wilt toevoegen. Daarna klikt u op de link 'Nieuw maatregelscenario...'.

Module nieuw maatregelscenario openen

Naam en beschrijving

In de popup die verschijnt geeft u een naam en beschrijving mee aan uw maatregelscenario. We raden u aan een herkenbare naam mee te geven die goed te onderscheiden is van andere maatregelscenario's. In de omschrijving kunt u bijvoorbeeld het doel meegeven of een verwijzing naar een variant.

Na 'Opslaan' maakt de scan een kopie van uw uitgangsscenario.

Maatregelen nemen en doorrekenen

U neemt een of meerdere maatregelen. Een beschrijving van de mogelijkheden vindt u op de overzichtspagina 'Maatregelen'.

De maatregelen worden -ondanks diverse knoppen 'Opslaan' binnen de modules - pas doorgerekend als u op de knop 'Start maatregelscenario berekening..' klikt. De maatregelen worden in de volgorde doorgerekend waarin u ze neemt. Dit duurt zo'n 5 tot minuten.

Start maatregelscenarioberekening

Na het berekenen kunt u meer maatregelen toevoegen aan uw maatregelscenario of de effecten van uw maatregelen bekijken.

Als u meer maatregelen wilt nemen binnen uw scenario kunt u dit doen via de link 'Meer maatregelen nemen' of door een maatregelmodule te kiezen. U ziet een van beide opties afhankelijk van uw laatste actie.

Link Meer maatregelen nemen

Een belangrijke spelregel is dat u een eventuele aanpassing van emissiefactoren voor CO₂ als laatste maatregel aan uw pakket toevoegt. Na het opslaan van die factoren wilt u uiteraard de effecten zien en daarbij worden alle eerder opgeslagen maatregelen eerst doorgerekend om de effecten op intensiteiten te berekenen, waarna via de aangepaste emissiefactoren de effecten voor CO₂ volgen.

Een eenmaal opgeslagen maatregel kunt u niet meer verwijderen uit uw pakket. Mocht u zich bedenken kunt u het gemakkelijkst een nieuw maatregelscenario aanmaken (en de oude verwijderen via ‘scenariobeheer’ in het hamburgermenu linksboven).

Bij het nemen van maatregelen zult u veel gebruik maken van de ‘kaartgereedschappen’. Deze vindt u linksboven in de kaart. U kunt daarmee bijvoorbeeld gebieden en wegvakken selecteren en nieuwe wegen of OV verbindingen intekenen. Met de knoppen backspace en escape kunt u uw laatste acties ongedaan maken.

Berekeningswijze

Een belangrijk kenmerk van de scan is dat deze niet werkt met de absolute waarden zoals die door de scan worden berekend, maar met de verschillen tussen de berekende absolute waarden van een maatregelscenario met de waarden zoals de scan die heeft berekend voor het uitgangsscenario.

Deze verschillen worden opgeteld, of afgetrokken, van de absolute waarden van de waarden die de scan heeft ingelezen uit het bronmodel. Van de eenvoudige berekeningen in de scan worden dus alleen de veranderingen tussen scenario's verwerkt. Dus als een hogere snelheid leidt tot meer verkeer op een weg, dan wordt alleen de berekende toename van het verkeer gevoegd bij het verkeer dat al bekend was uit het bronmodel.

Hetzelfde geldt voor aanpassingen in de HB-matrix. Voor een veronderstelde afname van verplaatsingen naar bijvoorbeeld een binnenstad, berekent de scan een afname van verkeer op alle gebruikte routes naar die binnenstad. Dit verschil gaat af van de intensiteiten die uit de bron zijn geïmporteerd. Vervolgens worden deze nieuwe intensiteiten gebruikt om de effecten op bijvoorbeeld snelheden en emissies te berekenen.

De scan geeft dus een richtinggevende indicatie van de effecten.

Effecten bekijken

Via de link 'Toon berekeningsoverzicht' (alleen zichtbaar direct na de berekening) ziet u een globaal overzicht van het effect van uw maatregelen op het aantal autoritten en het aantal wegvakken met significante verschillen.

Via de modules op het tabblad 'Effecten' bekijkt u de de effecten van uw maatregelen in meer detail.

Keuzes terugkijken

Weet u niet meer welke maatregelen u heeft genomen? Via de link 'Bekijk scenariologboek' opent u het logboek met de gezochte informatie. U vindt deze link in het linkermenu achter de naam van uw maatregelscenario.

Link naar logboek maatregelen