Maatregelscenario aanmaken

De Mobiliteitsscan biedt de mogelijkheid eerste orde effecten van simpele maatregelen door te rekenen. Dit gebeurt in een maatregelscenario.

Op deze pagina worden de stappen voor het aanmaken van een maatregelscenario en het nemen van maatregelen toegelicht:

Nieuw maatregelscenario aanmaken

Een maatregelscenario is gebaseerd op een uitgangsscenario.  Op de beheerpagina selecteert u het uitgangsscenario waarbinnen u maatregelen wilt toevoegen. Daarna klikt u op de link ' + Nieuw maatregelscenario'.

Module nieuw maatregelscenario openen

Naam en beschrijving

In het invoerveld dat verschijnt op het tabblad 'Maatregelen' geeft u een naam en beschrijving mee aan uw maatregelscenario. We raden u aan een herkenbare naam mee te geven die goed te onderscheiden is van andere maatregelscenario's. In de omschrijving kunt u bijvoorbeeld het doel meegeven of een verwijzing naar een variant.

Afbeelding maatregelscenario naam geven

U klikt op de knop 'Volgende' en de scan maakt een kopie van uw uitgangsscenario.

Maatregelen nemen en doorrekenen

U neemt een of meerdere maatregelen door op het plusje achter een maatregel [B] te klikken en daarna de instructies te volgen. Een beschrijving van de mogelijkheden vindt u op de overzichtspagina 'Maatregelen'.

De maatregelen worden -ondanks diverse knoppen 'Opslaan' binnen de modules - pas doorgerekend als u op de knop 'Berekenen' [C] klikt, die onderaan in de linker kolom staat . In het overzicht van de al toegevoegde maatregelen [A] ziet u, welke maatregelen nog niet en welke wel al berekend zijn.

De maatregelen worden in de volgorde doorgerekend waarin u ze neemt. Dit duurt zo'n 5 tot minuten. Na het berekenen kunt u meer maatregelen toevoegen aan uw maatregelscenario of de effecten van uw maatregelen bekijken.

Als u later meer maatregelen wilt nemen binnen uw scenario kunt u dit doen:

  • via de knop 'Maatregel toevoegen'. Deze verschijnt na klikken op een maatregelscenario op de beheerpagina onder de scenario details.
  • via een dubbelklik op de de naam van het maatregelscenario.
  • via het tabblad 'Maatregelen'. U kiest daar het maatregelscenario waaraan u de maatregelen wilt toevoegen en daarna klikt u op 'Volgende'.

Afbeelding Maatregelscenario toevoegen

Wilt u de emissiefactoren CO₂ wijzigen? Voeg deze maatregel dan als laatste toe zodat de andere maatregelen die invloed hebben op de intensiteiten eerst zijn doorgerekend.

Een eenmaal opgeslagen maatregel kunt u niet meer verwijderen uit uw pakket. Mocht u zich bedenken kunt u het beste een nieuw maatregelscenario aanmaken (en de oude verwijderen via het prullenbak-icoontje onder ‘scenario details’ linksboven op de beheer pagina).

Bij het nemen van maatregelen zult u veel gebruik maken van de ‘kaartgereedschappen’. Deze vindt u rechtsboven in de kaart onder de legenda. U kunt daarmee bijvoorbeeld gebieden en wegvakken selecteren en nieuwe wegen of OV verbindingen intekenen. Met de knoppen backspace en escape kunt u uw laatste acties ongedaan maken.

Berekeningswijze

Een belangrijk kenmerk van de tool is dat deze niet werkt met de absolute waarden zoals die door de scan worden berekend, maar met de verschillen tussen de berekende absolute waarden van een maatregelscenario met de waarden zoals de scan die heeft berekend voor het uitgangsscenario. Dit noemen we de Delta methode.

Deze verschillen worden opgeteld, of afgetrokken, van de absolute waarden van de waarden die de scan heeft ingelezen uit het bronmodel. Van de eenvoudige berekeningen in de scan worden dus alleen de veranderingen tussen scenario's verwerkt. Dus als een hogere snelheid leidt tot meer verkeer op een weg, dan wordt alleen de berekende toename van het verkeer gevoegd bij het verkeer dat al bekend was uit het bronmodel.

Hetzelfde geldt voor aanpassingen in de HB-matrix. Voor een veronderstelde afname van verplaatsingen naar bijvoorbeeld een binnenstad, berekent de scan een afname van verkeer op alle gebruikte routes naar die binnenstad. Dit verschil gaat af van de intensiteiten die uit de bron zijn geïmporteerd. Vervolgens worden deze nieuwe intensiteiten gebruikt om de effecten op bijvoorbeeld snelheden en emissies te berekenen.

De tool geeft dus een richtinggevende indicatie van de effecten.

Berekeningen

Tijdens het berekenen van een maatregelscenario worden achtereenvolgens de volgende berekeningen uitgevoerd (lijst nog niet compleet):

Effecten bekijken

Via de modules op het tabblad 'Effecten' bekijkt u de de effecten van uw maatregelen in meer detail.

Keuzes terugkijken

Weet u niet meer welke maatregelen u heeft genomen? Onder 'scenario details' op de beheerpagina vindt u het logboek met de gezochte informatie.