OV-verbinding wijzigen

Met deze module kunt u de eigenschappen van een bestaande OV-verbinding aanpassen.

Toelichting

In de linkerkolom geeft u de wijziging aan die u wilt doorvoeren:

  • Bestaande lijn aanpassen (frequentie en modaliteit)
  • Reistijd tussen twee haltes wijzigen (procentueel)
  • Halte verwijderen
  • Halte toevoegen

1. Lijn aanpassen

Selecteer in de kaart de OV-lijn waarvoor u een wijziging wilt doorvoeren. Bij selectie van de lijn kunnen 1 of meerdere lijnen worden geraakt. De geselecteerde lijn(en) worden getoond in de dropdown “lijnselectie” in de linkerkolom. Zorg ervoor dat u hier de lijn selecteert waarvoor u de wijziging wilt doorvoeren. Vervolgens kunt u de “modaliteit” en of “frequentie per uur” aanpassen.

2. Reistijd tussen twee haltes wijzigen

Selecteer in de kaart de OV-lijn waarvoor u een wijziging wilt doorvoeren. Bij selectie van de lijn kunnen 1 of meerdere lijnen worden geraakt. De geselecteerde lijn(en) worden getoond in de dropdown “lijnselectie” in de linkerkolom. Zorg ervoor dat u hier de lijn selecteert waarvoor u de wijziging wilt doorvoeren. Selecteer vervolgens 2 op elkaar volgende haltes door op het lijnsegment tussen de 2 haltes in te klikken. In het linkermenu kunt u de procentuele reistijdverandering invoeren.

3. Halte verwijderen

Selecteer in de kaart de halte die u wilt verwijderen.

4. Halte toevoegen

Selecteer een bestaande halte of plaats een nieuwe halte op een lijn. Bij het plaatsen of selecteren van de halte kunnen 1 of meerdere lijnen worden geraakt. De geselecteerde lijn(en) worden getoond in de dropdown “lijnselectie” in de linkerkolom. Zorg ervoor dat u hier de lijn selecteert waaraan u de halte wilt toevoegen. Vul vervolgens de reistijd in van de halteparen waaraan de nieuwe halte is gekoppeld.

Deze module past het OV-scenarionetwerk aan. Dit heeft invloed op alle modules die gebruik maken van het OV-scenarionetwerk.

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario. Dit netwerk is tijdens de berekening van het uitgangsscenario gereduceerd en wordt gebruikt om de effecten van maatregelen te berekenen. Aanpassingen binnen deze module wijzigen rechtstreeks eigenschappen van dit gereduceerde netwerk.

Zie de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer' voor meer informatie over het gereduceerde OV-netwerk.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: Openbaar vervoer

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.