Bronmodelscenario's

Ieder gebruik van de Mobiliteitsscan begint met het aanmaken van een uitgangsscenario. Echter, veel gebruikers willen niet altijd de focus op een studiegebied leggen als ze brondata  analyseren. Voor deze redenen worden voor sommige bronmodellen vanaf 2024 ook de zogenoemde bronmodelscenario's aangeboden. Dit zijn scenario's die vooraf zijn ingelezen en waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen slechts met enkele  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Op deze pagina worden de stappen voor het analyseren van een bronmodelscenario toegelicht:

Omschakelen naar de bronmodelvisualisatie

Gebruikers met een normale of expert-licentie  zien onder het tabblad Analyse  een knopje "Bronmodellen visualiseren".

Als het knopje uit staat, wordt het grijs weergegeven, en staat het links.

Bronmodellen visualiseren staat uit

Als het knopje aan staat, wordt het blauw weergegeven, en staat het rechts.

Bronmodellen visualiseren staat aan

Als u het knopje Bronmodellen visualiseren aanzet, schakelt de Mobiliteitsscan over in een vereenvoudigde modus waarin alléén bronmodellen gevisualiseerd en geanalyseerd kunnen worden. U ziet in de visualisatiemodus daarom ook de tabbladen Maatregelen en Effecten niet meer.

Als u het knopje uitzet, schakelt de Mobiliteitsscan terug naar de normale weergave waarin u data kunt analyseren én bewerken.

Gebruikers met een viewer-licentie komen meteen in de vereenvoudigde weergave van de Mobiliteitsscan terecht. Ze kunnen deze stap overslaan.

Data selecteren

Onder het tabblad Beheer ziet u links de brondata die u heeft ingelezen of die met u is gedeeld. In het midden ziet u de bronmodelscenario's die u kunt analyseren. Rechts ziet u het logboek waar u meer informatie over de brondata kunt vinden. De opbouw van het tabblad is dus hetzelfde als in de normale weergave van de Mobiliteitsscan, met als enige verschil dat u hier geen uitgangsscenario's,  maar bronmodelscenario's ziet.

Analysemogelijkheden

Onder het tabblad Analyse ziet u de modules waarmee u bronmodelscenario's kunt analyseren. Niet alle analysemodules lenen zich voor de weergave van een bronmodelscenario. U vindt hier dus minder analysemodules dan in de normale weergave van de Mobiliteitsscan.
Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Beheer

Overzichtspagina waar u alle bronmodellen, instellingen, uitgangsscenario's en maatregelscenario's kunt beheren.  Hier vindt u ook het  logboek.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.