OV-reistijden wijzigen

Met deze maatregelmodule kunt u de reistijden voor alle OV-lijnen die tussen twee zones liggen in één keer aanpassen. Door het aanpassen van de reistijd tussen twee zones worden routekeuzes meer of minder aantrekkelijk.

Toelichting

Met deze maatregelmodule past u de reistijd voor het openbaar vervoer tussen twee zones aan.  De module wijzigt de reistijd op een of meerdere OV-lijnsegmenten in het scenarionetwerk. De effecten hiervan zijn zichtbaar in modules die reistijden op het OV-scenarionetwerk tonen.

1. Zones selecteren

Kaartbeeld van geselecteerde zones van de module OV-reistijden.In de kaart selecteert u eerst de herkomst-  en dan en bestemmingszone door klikken op de bollen op de kaart. Nadat u een herkomst- en bestemmingszone heeft geselecteerd, wordt er een hemelsbrede lijn getrokken tussen de 2 zones. De pijl geeft de reisrichting aan tussen de zones.  Als u de reistijd in twee richtingen wilt wijzigen, moet u de maatregel twee keer apart nemen.

Het is mogelijk in de kaart de kortste route waarop de reistijd van toepassing is. Klik hiervoor op "Toon de kortste route".

Let wel: de berekening van de kortste route tussen twee zones kan enkele minuten duren

2. Reistijden aanpassen

In de linkerbalk vult u de procentuele verandering van de reistijd in, waarbij bijvoorbeeld -20 een afname is van 20%, en 20 een toename is van 20%. Klik op opslaan om de wijzigingen aan uw scenario toe te voegen.

Let op: Het opslaan van de reistijdverandering kan wat langer duren dan dat u gewend bent binnen een maatregelmodule. Dit komt omdat voor het doorrekenen van de maatregel al moet worden bepaald op welke halteparen de reistijdverandering van toepassing is. Hiervoor moet de kortste route worden bepaald tussen de twee geselecteerde zones.

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario. Dit netwerk is tijdens de berekening van het uitgangsscenario gereduceerd. Deze module maakt gebruik van de voedingshaltes binnen dit gereduceerde netwerk. Zie de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer' voor meer informatie over dit netwerk.

Deze module berekent alle kortste routes tussen de 2 geselecteerde zones. Hiervoor worden alle kortste routes tussen de geselecteerde zones berekend. Omdat de zones geen onderdeel zijn van het OV-netwerk, maar wel zijn gekoppeld aan voedingshaltes, worden de kortste routes tussen voedingshaltes berekend.

Voor de berekening van de kortste routes wordt gebruik gemaakt van het Dijkstra algoritme. Hierbij is er geen limiet voor de maximale reistijd. De route die als uitgangspunt wordt genomen voor de verdere berekening, is de kortste route van alle berekende routes.

Vervolgens wordt voor alle halteparen, die op de route liggen, de reistijd procentueel veranderd. Hierbij wordt de reistijd op halte-halte paren “onder” de halte-halte paren op de kortste route ook aangepast. Met “onder” worden de lijnsegmenten bedoeld die dezelfde verbinding tussen twee haltes vormen. Bijvoorbeeld: er rijden twee busverbindingen (x en y) van halte A naar halte B zonder tussenstops en de kortste route loopt via busverbinding x. De reistijd wordt dan gewijzigd voor haltepaar (A, B) voor zowel buslijn x als y.


Niveau: normaal

Zones: Scenario-zones

Modaliteit: Openbaar vervoer

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.