Nieuwe OV-verbinding toevoegen

Met deze maatregelmodule kunt u een nieuwe OV-lijn, bestaande uit twee of eer haltes, toevoegen en kenmerken van de nieuwe OV-verbinding opgeven.

Toelichting

Het toevoegen van een nieuwe verbinding bestaat uit twee stappen. Eerst tekent u de nieuwe verbinding in en daarna geeft u de modaliteit en frequentie in en geeft u voor iedere halte-halte verbinding een reistijd in.

1. Nieuwe OV-lijn intekenen

U klikt op een punt in de kaart waar u de eerste halte van de nieuwe OV-verbinding wilt plaatsen. Vandaar kunt u de lijn verder tekenen door op de locatie van de volgende halte op de kaart te klikken. Per klik wordt 1 halte aangemaakt.

Als u de OV-lijn in een bestaande halte wilt laten beginnen of via een bestaande halte wilt laten lopen, dan klikt u op de bestaande halte in de kaart. U dubbelklikt als u klaar bent met het intekenen van de OV-lijn en haltes.

Nadat u dubbelklikt wordt de nieuw ingetekende OV-verbinding getoond:

  • een nieuwe halte is weergegeven als een gele cirkel
  • een bestaande halte waaraan de OV-verbinding is gekoppeld is weergegeven als een groene cirkel
  • het halte-halte paar dat is geselecteerd en waarvoor een reistijd moet worden ingevoerd is weergegeven als een groene lijn
  • het halte-halte paar dat niet is geselecteerd en waarvoor nog geen reistijd is ingevoerd is weergegeven als een rode lijn
  • het halte-halte paar dat niet is geselecteerd en waarvoor een reistijd is ingevoerd is weergegeven als een zwarte lijn

Per maatregel kan 1 OV-lijn toegevoegd worden.

2. Nieuwe OV-lijn definiëren

Kaartweergave module Nieuwe OV-verbinding toevoegen

In de linkerkolom krijgt u na het intekenen van de nieuwe lijn de mogelijkheid om de nieuwe OV-verbinding een naam te geven, een modaliteit toe te kennen en de frequentie per uur aan te geven. Deze eigenschappen gelden voor de gehele lijn.

Daarnaast geeft u een reistijd in minuten in per halte-halte paar.  U selecteert de link waarvoor u de resitijd wilt ingeven. Deze kleurt groen. Nadat u een reistijd heeft ingegeven kleurt deze link zwart en selecteert u een volgende (rode) link om ook die te voorzien van een reistijd. U herhaalt dit tot alle links zwart gekleurd zijn.  Daarna kunt u de nieuwe OV-verbinding opslaan.

Deze module past het OV-scenarionetwerk aan. Dit heeft invloed op alle modules die gebruik maken van het OV-scenarionetwerk.

Databronnen en rekenregels

De module maakt gebruik van het OV-netwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario. Dit netwerk is tijdens de berekening van het uitgangsscenario gereduceerd. Deze module maakt gebruik van de voedingshaltes binnen dit gereduceerde netwerk. Zie de pagina 'Scenarionetwerk Openbaar Vervoer' voor meer informatie over dit netwerk.

Binnen deze module wordt dit gereduceerde OV-scenarionetwerk uitgebreid. De volgende wijzigingen worden gemaakt:

  • Toevoegen lijn
  • Toevoegen nieuwe haltes (optioneel, lijn kan gebruik maken van bestaande haltes)
  • Toevoegen halte-halte paren

Voor het koppelen van haltes zijn de volgende regels zijn van toepassing:

  • Een halte mag niet binnen 50 meter van de voorgaande halte worden geplaatst.
  • Het koppelen van haltes aan bestaande haltes gebeurt op basis van het zoomniveau op het moment van het beëindigen van de lijn tekening. De afstand waarbij een halte wordt gekoppeld wordt hier minder naarmate een gebruiker verder is ingezoomd.

Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: Openbaar vervoer

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.