Brondata

Ieder scenario is gebaseerd op brondata uit beschikbare bronmodellen. U kunt zelf bronmodellen importeren of gebruik maken van bronmodellen van anderen.

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie.

Zelf brondata importeren

Via de importmodule kunt u zelf brondata uit een bronmodel importeren.

Delen van uitgangsscenario's en brondata

De eigenaar van een bronmodel kan deze delen met anderen. Dit kan op eigen initiatief of op uw verzoek.