Scenariobeheer

De Mobiliteitsscan kent twee soorten scenario's: een uitgangsscenario en een maatregelenscenario.

U begint altijd met een uitgangsscenario waarbinnen u maatregelen kan nemen. Na doorberekening van dit maatregelenscenario kunt u de effecten van uw maatregelen bekijken door beide scenario's met elkaar te vergelijken.