Bereikbaarheidsscore

Deze module toont per gebied de gemiddelde (hemelsbrede) snelheid (in km/uur) van verplaatsingen van deur tot deur (per vervoerwijze) vanuit alle herkomsten naar een bestemmingsgebied toe.

Deze module is een van de vier modules die horen bij de Bereikbaarheidsindicator (BBI). In de Mobiliteitsscan staan deze modules onder de modulegroep 'Benchmark met bereikbaarheidsindicator'.

Toelichting

Kaartbeeld module BBI-scoreMet deze module krijgt u inzicht in de bereikbaarheid van een gebied. De kaart laat de gemiddelde snelheid zien van alle (of van een selectie van de) verplaatsingen naar een gebied. Standaard worden alle verplaatsingen getoond. U verkleint de selectie verplaatsingen door te kiezen voor een specifieke afstandsklasse.

Bij opening van de module hebben de bollen op de kaart een gelijke grootte. In de legenda onder ‘Type legenda’ wijzigt u dit naar een het tonen van alleen hoge of lage snelheden of bollen met een variabele grootte. In het laatste geval is de grootte van de bol maatgevend voor het aantal verplaatsingen in uw selectie.

Legenda BBI-scoreDe BBI-scores hangen sterk samen met de kenmerken van de verplaatsingen van de herkomstgebieden naar een bepaald bestemmingsgebied. Als sprake is van relatief veel langere verplaatsingen, dan zal de BBI-score (gemiddelde snelheid) relatief hoog zijn, omdat de snelheid van langere verplaatsingen gemiddeld hoger is. Gevolg is dat op basis van de hoogte van de BBI-score alleen niet beoordeeld kan worden hoe goed een gebied bereikbaar is. Hiervoor gebruikt u de BBI-index.

Voor het bepalen van  de bereikbaarheid van gebieden kiest u binnen de BBI standaard voor de kortst mogelijke hemelsbrede afstand als uitgangspunt. Zo houdt de BBI-score rekening met ontbrekende schakels in het netwerk en de nadelen van omrijden voor gebruikers.  Omdat omrijdfactoren niet altijd kunnen worden verminderd kunt u voor specifieke toepassingen ook kiezen voor de netwerkafstand.  Meer hierover lees in de handleiding Toepassing BBI in MIRT en Beter Benutten (pdf, 7 MB) (zie disclaimer).

BBI-scores vergelijken

Selectie tweede kaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de BBI-scores van twee verschillende scenario's vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan het tabblad Effecten. Enige verschil is dat op het tabblad Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

U kunt bijvoorbeeld de BBI-score op basis van de netwerkafstand en hemelsbrede afstand vergelijken. Als de BBI-score op basis van de netwerkafstand veel verschilt met de waarde op basis van de hemelsbrede afstand, komt dit omdat de snelste route via het netwerk minder direct is. Dit kan te maken hebben met de structuur van het netwerk, zoals b.v. bij waterovergangen of door omrijden bij congestie. Dat kan in een verdiepende analyse zichtbaar worden door de BBI-indices van de twee opties naast elkaar te zetten.

Meer voorbeelden vindt u in de handleiding Toepassing BBI in MIRT en Beter Benutten (pdf, 7 MB) (zie disclaimer).

Bronnen en rekenregels

Informatie over het gebruik van databronnen vindt u op de pagina over de Bereikbaarheidsindicator.

De BBI-score is de rekenkundige ‘snelheid’ gedefinieerd als de som van de afstanden gedeeld door de som van de reistijden op de verplaatsingen.

De formule voor de bereikbaarheidsscore is:

BBI_formule2
Bereikbaarheidsindicatoren - Formule Bereikbaarheidsscore

Andere bereikbaarheidsmodules

De modules bij de Bereikbaarheidsindicator zijn nadrukkelijk anders dan de overige kaartbeelden onder de modulegroep Ruimte en bereikbaarheid. Die kaartbeelden zijn namelijk uitsluitend gebaseerd op reistijden en (potentieel) bereikbare aantallen inwoners/arbeidsplaatsen. Vanwege potentieel mogelijke/zinvolle verplaatsingen (in plaats van feitelijke verplaatsingen) worden de uitkomsten van dergelijke berekeningen ook wel option values genoemd.


Niveau: normaal

Zones visualisatie: bronzones

Zones berekening: scenario-zones

Modaliteit: auto, OV

Bereikbaarheidsindicator

Dit is een van de vier modules rondom de bereikbaarheidsindicator (BBI).


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.