Scenario details en beheer

Op de pagina Beheer kunt u in het logboek op iedere moment bekijken welke brondata gekoppeld zijn aan uw uitgangsscenario en welke maatregelen u heeft genomen. Ook beheert u hier uw scenario's.

Snel naar:

Scenario details - logboek

Locatie

U vindt het logboek op de beheerpagina (tabblad Beheer). Door te klikken op een uitgangsscenario  of maatregelscenario openen aan de rechterkant de 'Scenario details'.  Dit noemen we ook het logboek.

Afbeelding locatie logboek

Informatie in het logboek

Gebruikte data

In het logboek ziet u welke bronnen zijn gebruikt voor HB-matrix, netwerk en reistijden voor de gekozen modaliteiten. Dit zijn de bronnen die u heeft gekozen bij het aanmaken van het scenario.

Ook vindt u hier de beschrijving terug die u heeft gegeven bij het aanmaken van het scenario.

Voorbeeld gebruikte data in logbeok
Voorbeeld: gebruikte data in het logboek met een korte omschrijving van het scenario.

Toelichting data

Tenslotte is naast deze informatie in het logboek extra informatie te vinden over de gebruikte data, bijvoorbeeld welke versie van een model is gebruikt of een disclaimer voor het gebruik van de data. Deze informatie komt uit het bestand met metadata uit de import.

Maatregelen en notities

Het logboek van een maatregelscenario bevat - naast informatie over het gebruikte uitgangsscenario - informatie over de genomen maatregelen.

Per maatregel wordt aangegeven wat er is gedaan en en wat het effect is. Deze informatie is soms lastig te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat u zelf een duidelijke omschrijving geeft aan iedere maatregel. Deze omschrijving ziet u namelijk ook terug in het logboek.

Naast de maatregelen staat of deze al berekend is of niet. U kunt de berekening starten via het tabblad 'Maatregelen' of de knop 'Berekenen' bovenaan het logboek.

Voorbeeld maatregelen en notities in het logboek
Voorbeeld: maatregelen en notities in het logboek. In het voorbeeld is de maatregel 'wegvak afsluiten' nog niet berekend.

Scenariobeheer

Als u een scenario aanklikt op de beheerpagina verschijnen naast het logboek ook enkele knoppen waarmee u het scenario kunt beheren. Deze knoppen zijn deels hetzelfde voor uitgangs- en maatregelscenario's en deels verschillen ze.

Voor een uitgangsscenario ziet u de volgende knoppen:

Voor een maatregelscenario ziet u deze knoppen:

Knop Exporteer PDF

U kun een PDF-export maken van informatie behorend bij uw scenario.  U selecteert vooraf welke informatie u wilt downloaden in de export:

 • Logboek
 • Aantal ritten auto
 • Aantal ritten OV
 • Voertuigkilometers auto (vtgkm)
 • Voertuigkilometers per congestieklasse (vtgkm)
 • Voertuiguren auto (uur)
 • Verliesuren auto (uur)
 • Aantal SVR (sterk vertraagde ritten)
 • Verliesuren van de SVR (uur)
 • CO2 (ton auto en vracht)

Default wordt de data gepresenteerd voor het gehele model inclusief buitenlandse zones.  Via de link 'Uitgebreide locatie selectie' kunt u dit wijzigen naar:

 • Hele model exclusief buitenland
 • Binnen het studiegebied
 • Buiten het studiegebied inclusief buitenland
 • Buiten het studiegebied exclusief buitenland
 • Eigen gebiedsselectie (u tekent een gebied in op de kaart)*
 • Eigen gemeente-selectie (u selecteert een of meerdere gemeenten op de kaart)*

*Eerder gemaakte gebieds- of gemeenteselecties blijven behouden.

Tenslotte kunt u de export uitsplitsen naar wegtype. De uitvoer wordt dan onderscheiden naar de wegtypen Bibeko (free-flow snelheid t/m 50 km/u), Bubeko (free-flow snelheid 50 t/m 80 km/u) en HWN (free-flow snelheid > 80 km/u).

U klikt op de knop 'Maak PDF' om de export te starten. Deze wordt lokaal op uw computer opgeslagen in de map Downloads.

Meer detailinformatie over de gegenereerd uitvoer leest u op de pagina PDF-export (NB. deze pagina is onder constructie).

Knop Hernoemen

U kunt uw scenario een andere naam geven via de knop Hernoemen. U wijzigt de naam voor uzelf en voor anderen met wie u het scenario gedeeld heeft.

Knop Delen

U kunt uitgangsscenario's delen met andere gebruikers. Meer hierover leest u op de pagina 'Delen van uitgangsscenario's en brondata'. U deelt uitgangsscenario's altijd inclusief alle bestaande en toekomstige maatregelscenario's. Wilt u dus een maatregelscenario delen, dan deelt u het bovenliggende uitgangsscenario.

Knop Dupliceren

U kunt maatregelscenario's dupliceren middels de knop 'Dupliceren'. Dit kan erg handig zijn als u meerdere maatregelen wilt stapelen waarbij u wilt variëren in één specifieke maatregel.

U voegt dan de maatregelen die gelijk blijven eerst toe aan een maatregelscenario waarna u deze dupliceert en dan de afwijkende maatregel als laatste toevoegt aan beide scenario's.

U slaat de kopie op onder een andere naam en optioneel geeft u een andere beschrijving mee voor in het logboek.

Knop Exporteren

Met de exportknop is het mogelijk een deel van de gebruikte data te downloaden.  U download de gebruikte HB-matrices en reistijdenskims per vervoerwijze met daarbij het gebruikte autonetwerk (shapefile - links_auto) en shapefiles van de zone centroïden (shapefile - zones), een uitdraai van het logboek en een standaard PDF-export (mobiliteitsscan.pdf). De laatste kunt u aanpassen naar uw wensen en los opvragen (zie Exporteer PDF).

Knop Verwijderen

Met de knop Verwijderen verwijdert u het gehele scenario definitief uit de database. Als u een uitgangsscenario verwijdert worden automatisch ook alle onderliggende maatregelscenario's weggehaald.

Na verwijdering heeft u geen toegang meer tot de scenario's. Dit geldt ook voor andere gebruikers waarmee u het scenario heeft gedeeld.

Let op: ook maatregelscenario's die andere gebruikers hebben aangemaakt op basis van uw gedeelde uitgangsscenario zullen worden verwijderd. Het is daarom raadzaam bij gedeelde scenario's de verwijdering aan te kondigen.

Knop Analyse

Deze knop is een snelkoppeling naar het tabblad Analyse.

Knop Maatregel toevoegen

Deze knop is een snelle manier om naar de pagina Maatregel te komen waarbij uw maatregelscenario alvast is voorgeselecteerd.

Knop Berekenen

Deze knop is actief als uw maatregelscenario maatregelen bevat die nog niet zijn doorgerekend. Met de knop 'Berekenen' start u de berekening.

Knop Effecten

Deze knop is een snelkoppeling naar het tabblad Effecten.
Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.